MSK | Dva dny v týdnu minulém a jeden v tomto probíhala na území našeho kraje dopravně bezpečnostní akce s příznačným názvem „Začátek letních prázdnin“.

Foto: Policie ČR

V součtu více než 500 moravskoslezských policistů ze služby pořádkové i dopravní se ve dnech 30. června, 1. a 6. července zaměřilo na dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů. Policisté kontrolovali, zda řidiči dodržují zákaz držení při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení, ale také technický stav vozidel a dodržování ostatních pravidel silničního provozu.

Nyní již známe komplexní informace a výsledky, podívejme se tedy na ně.
Policisté zkontrolovali 2 300 vozidel. Zjistili celkem 834 dopravních přestupků. Z nich 801 vyřídili v příkazním řízení (v souhrnné výši přes 370 000 korun), správnímu orgánu oznámili zbývajících 33 přestupků.

Jednotlivá porušení, od nejpočetnějších: Policisté zaznamenali 127 řidičů držících při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Nevyhovující technický stav mělo 103 vozidel. Bezpečnostní pásy nepoužilo 85 osob a v 8 případech nebyl užit zádržný systém. U 42 řidičů zaznamenali policisté překročení povolené rychlost jízdy. Bez takzvané dálniční známky (tedy bez uhrazení časového poplatku) užilo zpoplatněný úsek komunikace 40 řidičů. Jako poslední se řadí s 8 případy jízda pod vlivem alkoholických nápojů.

S chodci řešili policisté 5 přestupků, s motocyklisty 3 a cyklisty 2 přestupky. Není určitě žádnou tajností či novinkou, že také v následných dnech budeme pokračovat ve zvýšeném dohledu či v dopravně bezpečnostních akcích.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

top