MSK | Moravskoslezští policisté se v období velikonočních svátků, konkrétně ve třech dnech (čtvrtek a pátek minulého týdne a včerejší pondělí), zaměřili v rámci dopravně bezpečnostní akce na dodržování pravidel silničního provozu. Policejní hlídky byly na stanovištích zejména v místech s vyšším dopravním zatížením nebo v turisty vyhledávaných lokalitách, rovněž na rizikových místech z hlediska dopravně bezpečnostní situace.

Foto: Policie ČR

Policisté se zaměřili na kontrolu dodržování stanovené rychlosti, způsobu jízdy, dodržování zákazu držení při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a ostatní dopravní pravidla a předpisy.

Při pohledu na „klasické“ statistiky dopravní nehodovosti zjistíme, že policisté evidují od ledna do konce března v Moravskoslezském kraji 2 314 dopravních nehod. Usmrceno při nich bylo 10 osob, těžce zraněno 19 a lehce zraněno 363 osob. Nejčastější příčinou byl nesprávný způsob jízdy (1 289), následovala nepřiměřená rychlost (283) a nedání přednosti v jízdě (222). U 96 viníků dopravních nehod zjistili policisté požití alkoholických nápojů.

Z průběžně zveřejněných informací k dopravní nehodovosti za období od pátku minulého týdne do pondělí vyplynulo, že předběžně došlo v našem kraji k 70 dopravním nehodám, při kterých byly 2 osoby zraněny těžce a 10 osob lehce. Co se týká příčin nehod, primát držel nesprávný způsob jízdy (32), následovalo nedání přednosti v jízdě (9) a nepřiměřená rychlost (5). U 3 viníků dopravních nehod zjistili policisté požití alkoholických nápojů.

Výsledky „velikonoční“ dopravní akce
Do akce bylo nasazeno přes 570 policistů ze služby dopravní i pořádkové policie, kteří zkontrolovali 4 253 vozidel. Zjistili celkem 587 dopravních přestupků, přičemž 546 z nich vyřídili v příkazním řízení (v souhrnné výši přes 240 000 korun). Příslušnému správnímu orgánu oznámili zbývajících 41 přestupků.

Při pohledu na konkrétní porušení dopravních předpisů zjistíme, že 21 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholických nápojů a 8 pod vlivem jiných návykových látek. U 95 řidičů zaznamenali policisté překročení povolené rychlost jízdy. Nevyhovující technický stav mělo 92 vozidel. Bezpečnostní pásy nepoužilo 46 osob a ve 4 případech nebyl užit zádržný systém. Policisté zaznamenali 58 řidičů držících při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení Bez takzvané dálniční známky (tedy bez uhrazení časového poplatku) užilo zpoplatněný úsek komunikace 47 řidičů. Cyklisté se dopustili 2 přestupků, chodci 6 a motocyklisté 1 přestupku.

Foto: Policie ČR

Zdroj: Policie ČR