KRNOV | V Koncertní síni sv. Ducha se v úterý 22. září uskutečnilo slavnostní oceňování Osobností města Krnova roku 2019. V šesti kategoriích bylo oceněno 28 jednotlivců a kolektivů. Celkovým vítězem ankety se stal spolek Rošťáci.

Foto: MěÚ Krnov

Anketa byla letos poprvé vyhlášena pro šest kategorií – Humanita, Kultura, Sport, Vzdělávání, Výjimečný počin a Podnikání, rozvoj a inovace. Občané do nich nominovali téměř sedm desítek jmen, z nichž vybrali členové komisí rady města vítěze jednotlivých kategorií a ti postoupili do závěrečného veřejného hlasování. Byli to diabetolog a hudebník Tomáš Edelsberger, majitel pivovaru Michal Kuřec, ředitel základní školy Karel Handlíř, krasobruslař Vilém Hlavsa, ředitel nemocnice Ladislav Václavec a spolek Rošťáci, který v hlasování dostal nejvíce hlasů a získal hlavní cenu.

„Jako host jsem mohl navštívit jednání komisí, které vybírali jednotlivé oceněné ze všech nominací, a měl jsem z toho výborný pocit. Uvědomil jsem si, kolik šikovných a schopných lidí v Krnově máme a byl to silný moment. Pro mě to ocenění má opravdu hluboký smysl, není to o tom, že se sejdeme a rozdáme si ceny. To nejcennější totiž, co každé město má, jsou jeho lidé. Někteří z vás dnes tady budou přebírat ocenění a budou za něj děkovat. Ale to nejsilnější poděkování musí přijít přesně opačným směrem. Přichází od nás k vám. Já vám děkuji za všechno, co pro Krnov děláte,“ uvedl starosta Tomáš Hradil, který se slavnostního odpoledne zúčastnil společně s místostarosty Miroslavem Binarem a Pavlem Moravcem.

Z jejich rukou všichni ocenění převzali pamětní list, jehož grafickou podobu navrhl krnovský výtvarník Svatoslav Böhm. Vítězové jednotlivých kategorií si navíc odnesli skleněnou plaketu vyrobenou v sociální firmě Chrpa a jako hlavní cenu spolek Rošťáci obdržel pohár vytvořený krnovským keramikem Karlem Dufkem. V průběhu slavnosti vystoupila kapela Bratři Orffové.

OSOBNOSTI MĚSTA KRNOVA ROKU 2019

VZDĚLÁVÁNÍ

1. Mgr. Karel Handlíř – ředitel ZŠ Janáčkovo náměstí Krnov byl nominován za dlouhodobé úsilí o inovaci školství na Krnovsku, kreativní i lidský a respektující přístup, podporu pedagogů, povzbuzení a motivaci k rozvoji jejich profesionality. Jeho vizí je tvořit školu, kterou mají žáci, rodiče i učitelé rádi a kde se všichni učí, jak nejlépe dovedou.

2. Mgr. Monika Hajdová – nominována za vynikající přípravu družstva mladých cyklistů ZŠ Krnov, Smetanův okruh 4, pro účast v „Dopravní soutěži mladých cyklistů“ ETEC (European Traffic Education Contest). Družstvo zvítězilo ve 34. ročníku evropského finále ve švýcarské Ženevě a získalo tak titul mistrů Evropy.

3. Milada Holinková – ředitelka MŠ Žižkova Krnov byla nominována za systém práce, výchovy a přístupu k dětem, kdy podporuje jejich samostatnost, sebevědomí a rozvíjí jejich sociální i komunikační dovednosti. Děti se do školky těší a jsou tam rády. Nezanedbatelným přínosem je i vzdělávání rodičů a jejich vedení k odpovědnosti a podporujícímu stylu výchovy.

4. Mgr. Jakub Mruz – ředitel krnovské městské knihovny byl (možná poněkud překvapivě) nominován v kategorii Vzdělávání za otevřený, vstřícný a velmi laskavý přístup ke studentům s poruchou autistického spektra, kdy neváhal dát jim šanci absolvovat středoškolskou odbornou praxi v knihovně.

5. Mgr. Dagmar Opršalová – dlouhodobě předává studentům SPgŠ a SZŠ Krnov své znalosti pedagogiky, rozvíjí jejich specifické profesní dovednosti, podporuje utváření pedagogického myšlení a profesních postojů budoucích pedagogů. Zároveň funguje jako koordinátorka spolupráce s městem Krnovem, neziskovými organizacemi a školami v rámci evropských projektů.

KULTURA

1. MUDr. Tomáš Edelsberger – nejen lékař, ale také klavírista BigBandu Krnov, tvůrce hudebních aranží nebo korepetitor dívčího pěveckého sboru Ars Voce. Nominován byl za spolupráci na vydání multimediálního CD „Dítě školou povinné“, jež je didaktickým materiálem pro sbory a zpěváky, kteří ocení výběr písní z repertoáru divadla Semafor, a za editaci a vydání publikace „Velký zpěvník Semafor 1959-2019“, která veřejnosti přibližuje v autorizované podobě 250 nejznámějších písní této legendy českého divadla.

2. Kolektiv Městské knihovny Krnov – úžasní lidé, zapálení pro svou práci. Díky nim je z knihovny osvětové a kulturní centrum města a jejich aktivity pomáhají šíření hodnot, které vytvářejí zázemí pro sebevzdělání i pro možnosti využití volného času občanů a návštěvníků města Krnova.

3. Jiří Křiva – za popularizaci historie Krnova prezentací historických velkoformátových fotografií prostřednictvím cyklu výstav Pohledy na Krnov i stejnojmenné publikace a za zachování historické paměti Krnovska digitalizací obrazových historických materiálů.

4. Lenka Mališová – za obnovení klubu a pivnice Kelta v Albrechtické ulici a pořádání mnoha společenských akcí (Halloween, Slet čarodějnic, Mikulášská nadílka, Masopust s pochováváním basy, Vánoční setkání u betlému…), které oživují spolkový a komunitní život v této části Krnova (okolí Albrechtické ulice a část Ježníku).

5. Lidové divadlo při MIKS Krnov – za nastudování inscenace Mátový nebo citrón (Julien v nesnázích), se kterou soubor získal hlavní cenu na 9. ročníku krajské přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla Moravskoslezského kraje Ostravské buchary. Na této přehlídce zároveň obdrželi Denisa Strnadová a Jan Pirkl cenu za nejlepší herecký výkon a Tomáš Marek cenu za režii.

SPORT

1. Vilém Hlavsa – krasobruslení se v oddílu Kraso Krnov věnuje již 12 let. Na začátku roku 2019 přešel od sólového bruslení k párové disciplíně – tancům na ledě. Juniorský taneční pár tvoří s Denisou Cimlovou z Prahy. Po několika prestižních závodech si vyjeli titul vicemistrů ČR na Mezinárodním mistrovství ČR v Ostravě, v celkovém hodnocení šampionátu Four National Championships 2020 obsadili v konkurenci českých a zahraničních párů 3. místo a úspěšnou sezónu završili 8. místem na Olympijských hrách mládeže ve švýcarském Lausanne.

2. Richard Vojtek – zúčastnil se všech sedmi závodů ve vodním záchranném sportu pořádaných Českým červeným křížem Praha – Vodní záchrannou službou. Z těchto závodů si přivezl celkem 12 medailových umístění (z toho 2 × 1. místo, 7 × 2. místo a 3 × 3. místo). Jeho nejlepším umístěním bylo 2. místo v jednotlivcích na Mistrovství ČR v Sokolově a 1. místo ve štafetách na Velké ceně Prahy 15.

3. Matěj Jaššo – reprezentuje město Krnov v šachovém sportu. I přes relativně nízký věk je nejvýraznější postavou šachového oddílu. Je součástí všech výkonnostních družstev. Za své úspěchy byl umístěn na listiny talentů Šachového svazu Moravskoslezského kraje i Šachového svazu ČR. Moravskoslezským krajem byl vybrán pro reprezentaci v disciplíně šach na Olympiádě dětí a mládeže (leden 2020), odkud si odvezl stříbrnou medaili v individuální soutěži a zlatou medaili v soutěži družstev.

4. Barbora Říhová – svými výkony se zařadila k plavecké dorostenecké špičce ČR. Je členkou Sportovního centra mládeže Moravskoslezského kraje i reprezentace starších juniorů ČR. Na letním mistrovství ČR v Českých Budějovicích získala titul mistryně ČR v disciplíně 100 m kraul, k tomu přidala dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Ze zimního mistrovství ČR si přivezla titul mistryně ČR v disciplíně 100 m motýlek, tři stříbra a jeden bronz. Republikové úspěchy doplnila i o dvě bronzové medaile ze závodu dívčích štafet na Olympic Homes Meeting v Polsku.

5. Oddíl silového trojboje muži, TJ Lokomotiva Krnov, z.s. – v nejvyšší soutěži, extralize družstev v silovém trojboji pro rok 2019 se toto družstvo umístilo na 3. místě. Družstvo startovalo ve složení Tomáš Juříček, Aleš Petr, Lubomír Švaňhal a Ondra Hilgert. Úspěch byl o to cennější, že se jednalo o družstvo s nejnižším věkem v celé soutěži a jedná se tak o velký příslib i pro budoucí reprezentaci města Krnova.

HUMANITA

1. Rošťáci Krnov – spolek Rošťáci, to je pět maminek z Krnovska, Alena Coufalová, Martina Tichá, Tereza Vaculíková, Veronika Svobodová Skorčíková a Markéta Svrčková, které se rozhodly pořádat různé akce a svým elánem a nadšením zvládají pravidelně nakazit i okolí. Pikniky, hry a soutěže pro děti i rodiče, nebo organizace bazaru oblečení a hraček, to je jen krátký výčet aktivit oslovujících širokou veřejnost. Za nominací je ale jejich činnost benefiční. Benefiční běhy Run and help a Benefiční plesy jsou akce, na kterých se podařilo získat již desítky tisíc korun pro nemocné, postižené a potřebné.

2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krnov – první zprávy o jednotce dobrovolných hasičů v Krnově-Kostelci máme již od roku 1885. Od té doby platí, že mezi hasiči nalezneme muže obětavé, kteří neváhají investovat mnoho hodin do příprav, aby si udrželi odbornost a profesionalitu, po nočním výjezdu pokračují ráno ve své vlastní práci a spolu se svými rodinami často obětují chvíle společně stráveného volna službě veřejnosti. Nejedná se jen o samotné zásahy, ale i preventivní aktivity směrem k veřejnosti, jako jsou besedy nebo preventivní programy pro děti a mládež.

3. Bc. Šárka Gaudková, DiS. – pracuje ve Slezské diakonii v Krnově od roku 1999. Za tu dobu pracovala jak v přímé péči s klienty stacionáře Benjamin či v poradně rané péče, tak i na vedoucích postech obou těchto středisek. Nyní je metodičkou středisek a zástupce vedoucí oblasti Slezské diakonie Krnov a Bruntál. Pro svůj objektivní a milý přístup je oblíbená jak mezi klienty a jejich rodinami, tak i mezi svými kolegy a podřízenými. Svou usilovnou prací se snaží o zapojení klientů do běžného života a o podporu pracovníků, kteří se denně těmto osobám věnují.

4. Ludvík Gregárek – je živoucím důkazem, že pomáhat ostatním může každý z nás. V roce 2010 jej napadlo, jak prožívají vánoční svátky děti v nemocnici a zda by se jim dala alespoň trochu zlepšit nálada v jejich nelehké situaci. Vyhlásil sbírku hraček, kterou každoročně opakuje a v posledních letech zvládá zásobovat nejen dětské oddělení nemocnice v Krnově, ale i nemocnici opavskou. Hraček se vybere tolik, že mohou dětem zpříjemňovat pobyt v průběhu celého roku.

PODNIKÁNÍ

1. Ing. Michal Kuřec, Ph.D. – spoluvlastník a sládek krnovského pivovaru Nachmelená opice sleduje trendy pivovarnictví a díky inovacím se mu daří vyvíjet a vyrábět stále nové speciály, které propagují město Krnov v rámci celé ČR. Zároveň svým osobním zapojením a přístupem spolu s kolegy buduje z pivovaru ekonomicky úspěšný subjekt, který nejenže stále rozšiřuje výrobu, ale také přispívá k rozkvětu města i pořádáním kulturních a společenských akcí.

2. Šárka Bolatzká – je nominována nejen za pozvednutí kávové kultury v Krnově a okolí. Pro kávu a skvělé jídlo, podávané v její kavárně, se sjíždějí lidé z celého okolí. Ale na každoroční kávový festival přijíždějí lidé z celé republiky i zahraničí, kteří by pravděpodobně Krnov nikdy nenavštívili. Nelze zapomenout ani na její aktivity se sociálním přesahem – štědrodenní tržba pro stacionář Benjamin, školení baristů v Dobrovolnickém centru a mnohé další.

3. Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA – krnovský rodák a patriot, který po úspěšné kariéře ve velké americké korporátní společnosti kompletně změnil svůj profesní směr. Jeho poradenská společnost nyní pomáhá i firmám s miliardovým obratem. Kromě profesního života se věnuje psaní knih (bestseller Jak zvládnout práci manažera, s návratem do rodného kraje souvisí i nový titul Stojí to za to). V rámci kraje podporuje a inspiruje studenty VŠB – TU v Ostravě, pomáhá start-up projektům a propojuje lidi, investory a projekty.

4. Michaela Němcová – majitelka pohřební služby Omega v Krnově. Svým osobitým a profesionálním přístupem k pozůstalým pomáhá zmírňovat jejich bolest při ztrátě blízkých. Dlouhodobě určuje trend pohřebnictví v Krnově.

5. Thomas Melios – již v roce 2012 začal přemýšlet o zdravé svačině. Prvním nápadem byl ovocný koláč s ořechy, který postupně dozrál do podoby energetické tyčinky pro široký okruh uživatelů. Hledání chutných receptur a vhodných výrobních postupů trvalo dva roky a na jaře roku 2014 bylo na trh uvedeno prvních šest druhů tyčinek. V současné době jsou vyráběny miliony Bombus tyčinek, které jsou dodávány do 25 zemí.

VÝJIMEČNÝ POČIN

1. MUDr. Ladislav Václavec, MBA – od roku 2007 stojí v čele Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov. To má pod jeho vedením skvělé ekonomické výsledky a jako jedno z mála krajských zdravotnických zařízení hospodaří v kladných číslech. V loňském roce se díky jeho usilovné práci podařilo získat a zprovoznit pracoviště magnetické rezonance a v prostorách krnovské nemocnice byla otevřena nová budova s lékárnou pro veřejnost, kde jsou umístěna i další dvě důležitá pracoviště – onkologické a metabolické centrum.

2. Kolektiv KOS – Cvilínské schody – sportovní nadšenci, kterým se povedlo oživit chloubu Krnova – vrch Cvilín a jeho 218 schodů. Vytvořili skvělý závod, který láká nejen místní běžce. V roce 2019 se na schodech konalo i štafetové putování ze dna Mariánského příkopu až na vrchol Mount Everestu. Zároveň se podařilo propojit mnoho aktivních běžců a vytvořit systém tréninků určených široké veřejnosti.

3. Dagmar Remešová – díky její všímavosti bylo zabráněno zničení významné historické památky, Střeleckého domu krnovského architekta Leopolda Bauera, kde nyní sídlí Středisko volného času Krnov. V noci 14. května 2019 si všimla počínajícího požáru v prostorách recepce SVČ Krnov a díky včasnému telefonátu záchranným složkám nedošlo k rozšíření požáru do dalších částí budovy.

4. Jaroslav Hrubý – byl nominován za více jak 15letou soustavnou činnost, která vústila v zpřístupnění, propagaci a zajištění provozu zámku Linhartovy, jednoho z významných turistických cílů Krnovska.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.