KRNOV | V Koncertní síni sv. Ducha byly ve středu 22. května oceněny osobnosti z oblasti umění a kultury za rok 2018. Z návrhů občanů i členů kulturních komise, které schválila rada města, letos vzešlo patnáct jmen jednotlivců a uskupení.

Foto: MěÚ Krnov

Během slavnostního podvečera byl in memoriam čestným občanem města Krnova jmenován Alois Holub. Za nositele ocenění Spravedlivý mezi národy, které je propůjčováno izraelským památníkem Yad Vashem osobám nežidovského původu, jež za druhé světové války pomáhaly Židům, listinu převzal jeho syn.

JEDNOTLIVEC DO 18 LET

Richard Švéda, ZUŠ Krnov, klarinetista
V loňském roce získal 1. cenu ústředního kola soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klarinet. Působí ve společném orchestru žáků ZUŠ a České filharmonie, v Národním dechovém orchestru, v dixielandu Jazzsle a v Dechovém orchestru mladých Krnov. Zúčastnil se koncertu žáků ZUŠ Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Janáčkovou konzervatoří.

JEDNOTLIVEC NAD 18 LET

Adam Martinec, režisér
Student katedry režie FAMU. Scénárista a režisér snímku Cukr a sůl, který reprezentoval Českou republiku na filmovém festivalu v San Sebastianu a byl nominován na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film v rámci udílení cen České filmové a televizní akademie za rok 2018 Český lev.

David Hofmann, kameraman
Podílel se na dvou filmech nominovaných na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film v rámci udílení cen České filmové a televizní akademie za rok 2018 Český lev. Tím prvním byl Cukr a sůl, druhým Sto dvacet osm tisíc.

Ilona Rédlová, pedagožka a pěvkyně
Navržena pořadatelství 1. ročníku československé pěvecké soutěže Hlas Slezska, která se setkala s velkým ohlasem a měla výraznou odezvu v rámci celého Moravskoslezského kraje.

KULTURNÍ TĚLESO

TICHO!, hudební skupina
Krnovská kapela je sice na regionální rockové scéně novým pojmem, ale její členové (Marek Vítámvás, Pavel Malík, Stanislav Vendolský) už nejsou žádnými nováčky. Vloni vydali debutové album dvanácti písní s eponymním názvem Ticho s výraznými melodiemi, šťavnatou rytmikou, solidními instrumentálními prvky a slušnými vokály.

CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS V KULTUŘE MĚSTA KRNOVA

Jaroslav Janiš, loutkářský soubor Krnováček

Zakladatel a společně s manželkou Eliškou dlouholetý vedoucí, režisér, scénograf, výtvarník, výrobce loutek i loutkoherec souboru Krnováček, který od svého založení v roce 1952 ovlivňoval generace krnovských dětí. Scénicky, výtvarně a režijně připravil na 50 loutkových her. Se souborem pořádal také jubilejní loutkářské výstavy a za svou činnost byl již v roce 1978 poctěn nejvyšším československým loutkářským oceněním, když se stal nositelem čestného loutkářského odznaku národního umělce Josefa Skupy.

Svatoslav Böhm, výtvarník

Autor mnoha grafických úprav knih, knižních přebalů, ilustrací, plakátů, firemních značek a logotypů, novoročenek, návrhů i realizací expozic. Je zakládajícím členem mezinárodního sdružení výtvarníků Klub konkrétistů, skupiny a13 a uměleckého sdružení Kontrast v Ostravě. Jeho díla jsou zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. Jeho umělecké dílo je neodmyslitelnou a trvalou součástí města Krnova.

DLOUHODOBÝ PŘÍNOS V KULTUŘE MĚSTA KRNOVA

Tomáš Marek, Lidové divadlo Krnov

Režisér Lidového divadla Krnov, pod jeho vedením soubor každoročně uvádí minimálně jednu divadelní premiéru. Zároveň je také dlouholetým členem souboru Krnovanka, kde hraje na bicí soupravu a zpívá.

Marie Veliká, pedagožka a zpěvačka
Zpěvačka a učitelka hudebního oboru ZUŠ s.r.o. Vedle pedagogického působení se věnuje zpívání s několika hudebními kapelami. Své zkušenosti z oblasti sólového i sborového zpěvu předává již jedenáct let.

Luděk Tlach, Dechový orchestr mladých Krnov

Členem Dechového orchestru mladých Krnov se stal již v deseti letech a jako hráč v něm působil do roku 1979. Spolupráce s tímto tělesem po roce 1982 již souvisela jen s jeho pedagogickou činností na ZUŠ Krnov, v roce 2000 se však změnila v partnerství s uměleckým vedoucím orchestru Karlem Dospivou. Od tohoto okamžiku lze datovat jeho dirigentskou činnost, která postupně narůstala, až v roce 2010 převzal zodpovědnost za celý soubor, jež coby umělecký šéf vede dodnes.

Jana Kočendová, pedagožka a klavíristka
Na klavír doprovázela tři oddělení Krnovského dětského sboru – Broučky, Pomněnky a Zlatou loutnu. Současně byla i předsedkyní Sdružení přátel při Krnovském dětském sboru. Následně začala spolupracovat se sbormistryní Danuší Šupákovou a dnes doprovází na klavír krnovský dětský pěvecký sbor Smetanovy notičky. Svému celoživotnímu koníčku se věnuje i jako seniorka a jako zpěvačka posílila řady ženského pěveckého sboru Altán.

Ženský pěvecký sbor při ZŠ Janáčkovo náměstí

Pod vedením sbormistryně Jany Hlaviznové v letošním roce slaví dvacet let činnosti. Během této doby sbor získal mnoho zkušeností na festivalech i spoluprací s jinými pěveckými uskupeními. Sbor přispívá svou aktivitou k organizování pravidelných koncertů v Krnově a účastní se například akcí, jako je Vánoční jarmark nebo Krnov zpívá.

Pavel Szotkovski, hudebník
Stál u vzniku mnoha krnovských hudebních projektů, jako byly skupiny Koroze, Od Podlahy, Játro U nebo Dech noci, v nichž se podílel na textech i hudbě, coby autor a kytarista.

Lada Soukupová, zpěvačka a moderátorka
I přes své profesní působení v Praze je stálým hostem na koncertech Dechového orchestru mladých Krnov a Hudebního sdružení. Její vystoupení jsou pro publikum pokaždé významným zážitkem.

Ladislav Steininger, výtvarník a pedagog
Člen volného sdružení krnovských výtvarníků a13 se ve své tvorbě zabývá kresbou, malbou, grafikou a prací se dřevem. Pravidelně vystavuje po celé České republice i v zahraničí a své zkušenosti i znalosti předává jak nejmladší generaci výtvarníků, tak i pedagogům mateřských a základních škol, pro které lektoruje metodické akce výtvarné výchovy.

Zdroj: MěÚ Krnov