KRNOV | Pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů na odboru správním Městského úřadu v Krnově nebude v pátek 29. června po celý den provádět výkon všech činností na svém úseku, tj. nebude možné podat žádost o vydání občanského průkazu či cestovního pasu, ani předávat vyhotovené doklady. 

Foto: Plakát

Omezení je způsobeno instalací nové verze aplikace pro příjem žádostí a vydávání dokladů v souvislosti se změnami od 1. července, které se týkají vydávání nových občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s novým kontaktním elektronickým čipem a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů ve zkrácených lhůtách.

Leták – změny ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018 

Zdroj: MěÚ Krnov