KRNOV | Občané, kteří při výkonu svého volebního práva ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných 20. a 21. října 2017, nemohou prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, mají možnost mimořádně požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě.

Foto: ilustrační STA

Tento občanský průkaz se vydává bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na jeden měsíc. Vydání občanského průkazu je osvobozeno od správního poplatku. K podání žádosti o tento občanský průkaz je občan povinen předložit dvě fotografie o rozměru 35×45 mm a doklad, kterým prokáže svou totožnost, např. rodný list, řidičský průkaz.

Záležitost lze vyřídit na Městském úřadě v Krnově, odboru správním, oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, v budově radnice na Hlavním náměstí 96/1, Krnov, 2. patro, kancelář č. 310 a 312. Telefonický kontakt na pracovnice úseku občanských průkazů a cestovních dokladů je 554 697 310, 554 697 311, 554 697 312.