KRNOV | Plánujete letní zahraniční dovolenou a potřebujete si vyřídit cestovní doklad? Nejvhodnější termín, kdy čekací doba je minimální, nastal právě teď. Čím později na úřad přijdete, tím delší čas strávíte v čekárně.

Foto: MěÚ Krnov

Občanům České republiky se vydává cestovní pas ve lhůtě do 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, pak je cestovní pas vydán ve lhůtě do 120 dnů. Cestovní pas občanů do 15 let má dobu platnosti pět let, doba platnosti pasu občanů starší 15 let je deset let. Správní poplatek za vydání cestovního pasu občanům starším 15 let činí 600 korun, občanům mladším 15 let 100 korun. O cestovní pas může požádat občan České republiky u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Správní poplatek se vybírá při podání žádosti a je možné jej uhradit hotově či platební kartou.

Na poslední chvíli…

V případě, že jste se rozhodli vycestovat do zahraničí na poslední chvíli a nejste držitelem platného cestovního pasu, lze řešit tuto situaci podáním žádosti o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Od 1. 7. 2018 došlo ke změnám ve lhůtách a výši správních poplatků. Nejkratší doba na vyřízení cestovního pasu je do 24 hodin v pracovních dnech za poplatek 2000 korun u občanů mladších 15 let a 6000 korun u občanů starších 15 let, vyzvednutí je však možné pouze na Ministerstvu vnitra ČR v Praze. Další možnost vyřízení cestovního pasu rychleji než v běžné lhůtě je do 5 pracovních dnů, kdy občané mladší 15 let mohou vyřídit cestovní pas za poplatek 1000 korun, občan starší 15 let za něj zaplatí 3000 korun. Cestovní pasy vydané ve zkrácených lhůtách jsou plnohodnotnými cestovními pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a se stejnou dobou platnosti jako u pasů vyřizovaných v běžné lhůtě do 30 dnů.

Občanský průkaz

V případě cesty do zemí Evropské unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Makedonské republiky, Moldavské republiky a Srbské republiky lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz. Cestovat na občanský průkaz mohou i občané mladší 15 let. Ministerstvo vnitra ČR však nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Cestování do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

V souvislosti s odchodem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie doporučujeme občanům, aby si ověřili aktuální informace o podmínkách vstupu a pobytu na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, popř. u zastupitelského úřadu daného státu.

Rezervační systém

Pokud nemáte čas na čekání v čekárně, můžete se elektronicky objednat na konkrétní den a čas, a to prostřednictvím služby WebCall.

DROZD

Každý občan České republiky má možnost pro případ vycestování do zahraničí se dobrovolně zaregistrovat do sytému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD). Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí ČR k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinnému organizování pomoci v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.