KRNOV | Městský úřad Krnov informuje občany, kteří nemohou prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem při výkonu svého volebního práva do zastupitelstev krajů dne 2. a 3. října 2020, že mají možnost mimořádně požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě. Tento občanský průkaz se vydává bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na jeden měsíc.

Foto: MVČR

K podání žádosti o tento občanský průkaz je občan povinen předložit dvě fotografie o rozměru 35×45 mm a doklad, kterým prokáže svou totožnost, například rodný list, řidičský průkaz. Vydání občanského průkazu je osvobozeno od správního poplatku.

Záležitost lze vyřídit na Městském úřadě v Krnově, odboru správním, oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, budova radnice Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 2. patro, kancelář č. 313. Telefonický kontakt na pracovnice úseku občanských průkazů a cestovních dokladů je 554 697 310-312.

Zdroj: MVČR