KRNOV | V okolí Evropského distribučního centra, v němž společnost SILNICE.CZ zkapalňuje asfalt, měřil od 22. do 29. srpna Zdravotní ústav v Ostravě kvalitu ovzduší. Měření probíhalo za plného provozu firmy.

Foto: ilustrační – Pixabay

Až budou známy jeho výsledky, budou porovnány s údaji z dubna. Tehdy se monitoring uskutečnil v době, kdy firma byla mimo provoz. Z porovnání obou měření by mělo být zřejmé, zda činnost firmy má vliv na kvalitu ovzduší ve městě, jak upozorňují občané v petici s názvem „Konec zpracování asfaltu v centru města Krnova, chceme opravdu Zdravé město Krnov!“.

Rovněž v srpnu mohli občané připomínkovat záměr „Úprava technologií Expedičních skladů SILNICE.CZ s.r.o.“, který v současné době Ministerstvo životního prostředí ČR podrobuje zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměrem firmy je zvýšit skladovací a zpracovatelskou kapacitu bitumenu z 5000 na 19000 tun ročně.

Možnost připomínkovat záměr využilo také město Krnov, za něž stanovisko zaslal tajemník městského úřadu Igor Kozelek. Ten kromě jiného uvedl: „Město Krnov považuje za velmi vhodné posoudit záměr v plném rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Toto své stanovisko odůvodňuje zejména častými stížnostmi občanů města Krnova na únik pachových látek. Domníváme se, že navýšením objemu výroby a skladování bitumenu lze očekávat, že problémy s únikem asfaltového odéru neustanou. Město zároveň nemá záruky, že způsob řešení uvedený v dokumentaci tohoto záměru zabrání nekontrolovatelnému a obtěžujícímu úniku asfaltového odéru.“

Zdroj: MěÚ Krnov