KRNOV | Sledované škodliviny na žádném ze vzorkovaných míst nepřekročily zákonné limity ani referenční koncentrace Státního zdravotního ústavu. To je závěr Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, který v Krnově měřil kvalitu ovzduší v souvislosti s činností Evropského distribučního centra, kde společnost SILNICE.CZ roztápí asfalt.

Foto: ilustrační – Pixabay

Vzorkování probíhalo ve dvou etapách. První se uskutečnila od 3. do 10. dubna, tedy v době, kdy byla firma mimo provoz, podruhé odborníci ze Zdravotního ústavu přijeli do Krnova v době provozu EDC, a to od 22. do 29. srpna. Měřilo se v pěti lokalitách, čtyři se nacházely v bezprostředním okolí asfaltovny, jedna byla tzv. referenční, bez vlivu EDC. Měřicí stanice baly umístěny v areálu Armády spásy v ulici Čsl. armády, areálu firmy Alubra ve stejné ulici, v areálu Strojosvitu ve Vrchlického ulici, na stanovišti v blízkosti Mánesovy ulice a v areálu společnosti Krnovské vodovody a kanalizace v Gorkého ulici.

Hlavním důvodem provedení měření ve dvou etapách bylo zjistit stav ovzduší v době, kdy je EDC ještě mimo provoz, a v době, kdy se nachází v běžném provozu, a následně porovnat naměřené hodnoty z těchto etap mezi sebou.

Monitoring byl v obou případech zaměřen na odběr a následně stanovení koncentrací vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a těkavých organických látek (VOC). Jak Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě konstatuje, z jednotlivých výsledků PAU a VOC vyplývá, že v první etapě byly dosaženy vyšší výsledky než v etapě druhé. Tento stav se dal předpokládat, jelikož se jednalo o konec topné sezony, která koncentrace těchto látek zásadně ovlivňuje. Zároveň upozorňuje, že hodnocení má pouze orientační charakter vzhledem k tomu, že denní hodnotu srovnává s ročním limitem. Pro validní hodnocení by bylo třeba odebrat minimálně 51 vzorků v průběhu celého roku, tzn. v topné i netopné sezoně.

K měření kvality ovzduší, které přišlo celkem na 550 tisíc korun, se město Krnov rozhodlo na doporučení pracovní komise, která vznikla v reakci na petici občanů s názvem „Konec zpracování asfaltu v centru města Krnova, chceme opravdu Zdravé město Krnov!“. Jejím prostřednictvím 369 občanů vyjádřilo nesouhlas s provozem Evropského distribučního centra (EDC), které se nachází v průmyslovém areálu ve Vrchlického ulici, a požadují, aby úplně ukončilo činnost v centru města.

Zpráva o výsledcích měření bude předložena zastupitelům na jejich nejbližším zasedání, které se koná ve středu 1. listopadu.

Zdroj: MěÚ Krnov