KRNOV | Ministerstvo životního prostředí ČR podrobilo zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí záměr společnosti SILNICE.CZ zvýšit skladovací a zpracovatelskou kapacitu bitumenu z 5000 na 19000 tun ročně. Jeho závěr zní: záměr “Úprava technologií Expedičních skladů SILNICE.CZ s.r.o.” může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona.

Foto: ilustrační – Pixabay

V průběhu zjišťovacího řízení ke zveřejněnému oznámení záměru zaslaly vyjádření některé územní samosprávné celky, dotčené správní úřady a také 90 občanů Krnova. Rozhodnutí ministerstva zásadně ovlivnila nesouhlasná vyjádření zástupců veřejnosti, vyjádření města Krnova a Městského úřadu Krnov. Proti závěru zjišťovacího řízení se nelze odvolat.

Společnost SILNICE.CZ podniká v areálu Strojosvitu ve Vrchlického ulici, roztápí asfalt a zápach z této činnosti obtěžuje obyvatele širokého okolí. Občané navíc mají  obavy, že činností firmy dochází k úniku a šíření toxických a karcinogenních látek do okolního vzduchu, což v současné době posuzuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Zdroj: MěÚ Krnov