KRNOV | Český hydrometeorologický ústav v Ostravě po celý letošní rok měří znečištění ovzduší v Krnově. Měřicí stanice je umístěna v lokalitě úpravny vody Zlatá Opavice a shromažďuje informace o množství suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5, těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků. Stejné měření probíhá také v Bruntále.

Foto: Pixabay

„Monitoring podpoří záměr Moravskoslezského kraje, Českého hydrometeorologického ústavu a Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě vyhodnotit aktuální imisní zátěž v oblasti mezi městy Opavou, Bruntálem a česko-polskou hranicí. V Krnově budeme mít možnost porovnat naměřenou imisní úroveň se situací z roku 2010, kdy byla měření prováděna na téměř stejném místě,“ uvedla Blanka Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.

S ohledem na výstavbu obchvatu nemohla být měřicí stanice umístěna v sousedství objektu úpravny vody, kde stála v roce 2010. Od původního místa je nyní vzdálená přibližně 600 metrů.

Zdroj: MěÚ Krnov