KRNOV | Krnovští odborníci na prevenci kriminality z řad úředníků, sociálních pracovníků, pedagogů a policií se letos už podruhé sešli v hotelu Cvilín, kde se 21. a 22. listopadu uskutečnily semináře z oblasti terciární prevence, pomoci obětem kriminality a kyberkriminality.

Foto: MěÚ Krnov

„Z oblasti terciární prevence se účastníci seznámili s metodami práce s osobami propuštěnými z výkonu trestu a s uživateli návykových látek. Téma pomoci obětem bylo prezentováno zejména z pohledu Bílého kruhu bezpečí, prostřednictvím řady příkladů z praxe. Preventisté také shlédli filmový příběh, pomůcku do výuky na základních a středních školách, o rodině patnáctiletého chlapce, která čelí psychickému i fyzickému týrání ze strany otce,“ uvedla Irena Šindlerová, referentka prevence kriminality z odboru školství, kultury a sportu.

Celodenní tematický celek o nebezpečích internetového prostředí zaštítili odborníci z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Centra prevenci rizikové virtuální komunikace. „Odborníci hovořili o rozsahu a charakteristice kyberšikany dětí a učitelů v České republice. Vysvětlili, jak předcházet kybergroomingu, tedy jevu, kdy se dospělé osoby snaží najít a manipulovat dětskou oběť prostřednictvím komunikačních technologií, a také sextingu, kdy se útočníci snaží zneužívat vůči svým obětem citlivý materiál,“ dodala preventistka.

Setkání se uskutečnilo v rámci druhého ročníku projektu Vzdělávání aktérů prevence kriminality, který je realizován díky státní dotaci Ministerstva vnitra ČR a spolufinancování města. Celý rozpočet projektu byl 50 tisíc korun, z toho státní dotace činila 30 tisíc korun. „Odborná setkání jsou pro preventisty z hlediska jejich práce velmi podnětná a shodli se, že v nich budou pokračovat i v roce 2018,“ uzavřela Irena Šindlerová.

Zdroj: MěÚ Krnov