KRNOV | Málo parkovacích míst, nedostatečná údržba zeleně a nevhodné odkládání odpadů. To jsou hlavní problémy, s nimiž se potýkají obyvatelé sídliště E. Hakena. Vyplynulo to ze setkání s občany, které se konalo ve čtvrtek 28. února. Jeho cílem bylo od občanů získat náměty a inspiraci na řešení veřejného prostoru na jejich sídlišti, jehož regeneraci město plánuje.

Foto: MěÚ Krnov

„Výsledkem dnešního jednání bude studie. Měla by mít podobu vizualizace, aby to pro vás nebyly složité čáry, kterým nerozumíte. Chceme, abyste si byli schopni představit, jak vlastně prostředí tady bude vypadat. Pak vás pozveme ještě jednou. Budete moct připomínkovat hotový návrh a ten projektant poupraví podle vašich připomínek,“ řekl v úvodu starosta Tomáš Hradil.

Než se účastníci pustili do debaty nad mapou svého sídliště, byl jim předložen výsledek dotazníkového šetření, v němž mohli dát dopředu vědět, jaké prvky v okolí svého bydliště preferují. „Na sídlišti je přes 300 domácností v nichž žije 725 obyvatel. Přestože dotazníky dostala každá domácnost do schránky a odevzdávat je mohla u svých domovníků, zpět se jich vrátilo jen 25. Respondenti poukázali především na nedostatek parkovacích míst a většina z nich preferuje zvýšení jejich počtu na úkor zeleně. Nespokojenost vyjádřili také s technickým stavem komunikací a chodníků, nedostatečným úklidem psích exkrementů v okolí domů, městu vytýkají nedostatečnou a nepravidelnou údržbu zeleně a upozornili na problematický výjezd vozidel do ulice Dvořákův okruh,“ shrnula výsledek šetření Kristýna Kutálková z odboru strategického rozvoje.

Podněty občanů, které z následné diskuse vzešly, si poznamenal architekt, který zpracuje návrh úprav veřejného prostranství. Na podzim se organizátoři setkají s občany opět, aby mohli připomínkovat hotovou studii. Následovat bude zpracování finální verze projektové dokumentace.

Na regeneraci sídliště E. Hakena se město Krnov pokusí v příštím roce získat finance od Státního fondu rozvoje bydlení, který bude v průběhu následujících let vyhlašovat výzvy k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích.

Zdroj: MěÚ Krnov