BRUNTÁL | Parkovacích ploch ve městě stále přibývá. V prosinci se nových stání dočkali obyvatelé domů poblíž Zeyerovy ulice a buduje se nové parkoviště u vodárny za restaurací V Zatáčce, které bude sloužit obyvatelům sídliště Dolní.

Foto: MěÚ Bruntál

Třicet nových parkovacích míst bylo vybudováno v  části Zeyerovy ulice vedoucí podél sportovní haly a domu s pečovatelskou službou směrem k ulici 9. května. Na jaře plochy ještě oddělí nová zeleň. Město Bruntál nechalo také částečně zrekonstruovat místní komunikaci.

Nové parkoviště se buduje také na sídlišti Dolní. Výstavba za restaurací V Zatáčce díky příznivému počasí stále probíhá. Firma, která parkoviště staví, se musela vypořádat s množstvím dosud nezmapovaných částí historických vodovodních systémů a podzemních sběrných studní. Vodu z těchto systémů bylo nutné svézt do Vodárenského potoka. „Po provedení sanace podloží a navýšení nivelety zemní pláně dojde k zamezení vzlínání spodní vody,“ uvedl vedoucí odboru Správy investic, majetku a dotací města Bruntálu Michal Kafura.

Bylo také nutné nahradit původní, již nevyhovující kanalizační jímku, jímkou novou. V současnosti je už přivedena také elektřina ke sloupům veřejného osvětlení a uloženy jsou i datové kabely pro kamerový systém. Položena je část obrubníků.

Pokud počasí dovolí, budou stavební práce průběžně pokračovat i nadále. Zbývá položit zbytek obrubníků a zatravňovací panely.  Závěrečné asfaltování plochy přijde na řadu na jaře. Nová plocha obyvatelům sídliště Dolní nabídne třiatřicet parkovacích míst.

Zdroj:  MěÚ Bruntál