KRNOV | Názory na vzhled a účel veřejných prostranství na sídlišti E. Hakena mají jeho obyvatelé různé. Někdo chce klid, květinové záhony a více laviček, jiný preferuje parkovací místa, další prahne po hřišti, nebo ho rozčilují kontejnery na odpad a chtěl by je umístit pod zem. Sladit jejich představy do jednoho projektu se pokusí architekti s projektanty. Aby měli dostatek informací, setkají se s občany ve čtvrtek 28. února od 16.30 hodin na veřejném projednání.

Foto: MěÚ Krnov

„S účastníky se nejdříve setkáme přímo na sídlišti a následně se přesuneme do jedné ze tříd ve škole na Dvořákově okruhu, kde v 17.00 hodin začne diskuse,“ uvedla Kristýna Kutálková z odboru strategického rozvoje. Účast na setkání kromě jiných přislíbili starosta, městský architekt nebo odborníci na stavby a zeleň.
„Obyvatelé sídliště ale nemusejí čekat až na konec února, aby nám svůj názor sdělili. V minulých dnech do schránek dostali dotazník, v němž nám mohou dopředu dát vědět, jaké prvky v okolí svého bydliště preferují. Vyplněné anketní lístky budou do 21. února shromažďovat jednotliví domovníci,“ dodala Kristýna Kutálková. Na základě ankety a veřejného projednání vznikne architektonická studie a projekt regenerace, včetně vizualizací, které budou občanům předloženy k připomínkování.

Na regeneraci sídliště se město Krnov pokusí získat finance od Státního fondu rozvoje bydlení, který bude v průběhu následujících let vyhlašovat výzvy k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích.
„Dotace může být poskytnuta až do výše padesáti procent uznatelných nákladů a její maximální výše na jeden projekt je stanovena na šest milionů korun. Může se jednat o úpravy a výstavbu chodníků, komunikací a cyklistických stezek, parkoviště, odpočinkové plochy, zeleň, dětská hřiště, rekreační a sportovní plochy a podobně. Po zpracování projektové dokumentace a získání všech povolení se do programu s tímto projektem přihlásíme v roce 2020. Program by měl být opakovaně vyhlašován až do roku 2023,“ přiblížil možnosti Michal Skalka z odboru strategického rozvoje.

Zdroj: MěÚ Krnov