KRNOV | Na Sídlišti pod Cvilínem, mezi bloky N a H, vzniká nové parkoviště. Do konce roku, kdy mají stavební práce skončit, nabídne celkem 20 parkovacích stání, z toho jedno pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Foto: MěÚ Krnov

Dvě parkovací místa pak ještě přibudou v místě stávajícího parkoviště u bloku N, podél místní komunikace. Součástí stavby je také vybudování veřejného osvětlení, které bude tvořeno dvěma novými stožáry a světelnými body.

Zdroj: MěÚ Krnov