BRUNTÁL | Stovky dětí probudily bruntálský park. Na tradiční slavnost pořádanou Střediskem volného času Bruntál v rámci Dnů s Lesy ČR, jich dorazila více než tisícovka. Prostřednictvím připravených úkolů se děti učily vnímat přírodu všemi smysly.

Foto: MěÚ Krnov

Děti v parku plnily různé úkoly.
V městském parku v Bruntále se ve středu 17. dubna sešly děti ze základních a mateřských škol z města a jeho blízkého okolí. Připraveno pro ně bylo pětadvacet stanovišť s úkoly. Při jejich plnění museli účastníci zapojit své smysly. Připomněli si například jak zní hlasy ptáků, jak voní bylinky, jak se pracuje s mikroskopem, prošly se po pocitové stezce, pohladili si živá zvířata. Speciální úkoly je pak přiměly zavřít oči a vnímat vůni jarního parku, nebo naopak oči otevřít a pozorovat mraky, přiložit ucho k pařezu a zaposlouchat se.

„Vnímejte přírodu všemi smysly každý den. Je to určitě lepší než koukat do displeje telefonu, už jen proto, že příroda se vám nevybije,“ upozornil děti Tomáš Rozprým ze Střediska volného času Bruntál.
Jarní probouzení parku organizovalo za podpory města Bruntálu Středisko volného času Bruntál, Lesy ČR a zapojily se i další místní organizace.

Zdroj : MěÚ Bruntál