BRUNTÁL | Zahrady a zahrádky byly tématem letošního Jarního probouzení městského parku. Ti, kteří se akce pořádané k příležitosti připomenutí Dne Země v pátek 20. dubna zúčastnili, se pobavili, zasportovali si a ledacos se dozvěděli.

Foto: MěÚ Bruntál

V parku bylo rozmístěno sedmadvacet stanovišť, kde děti plnily úkoly. Zábavnou formou se učily a opakovaly si vědomosti z oblasti ekologie, botaniky i biologie. Mohli si například také vyslechnout přednášku ornitologa, prohlédnout si živé ptáky, projet se na koních nebo se naučit střílet z luku.

Aktivity byly připravené tak, aby je zvládli školáci i děti z mateřinek. I počasí přálo. Slunečno a téměř letní teploty do parku nakonec přilákaly okolo 1500 dětí.

Zdroj: MěÚ Bruntál