KRNOV | Pracovníci odboru životního prostředí nechali očistit kořeny památného buku na náměstí Míru technologií Air spade, nazývanou také pneumatický rýč. Chtěli zjistit, jak moc jsou infikovány dřevokaznou houbou vějířovcem obrovským, která roste na jednom z kořenů a také v blízkosti stromu.

Foto: MěÚ Krnov

„Ukázalo se, že infikovaný kořen je menšího průřezu a houba zatím nezasáhla hlavní kotevní systém. Na odkryté části v místě infikace jsme proto aplikovali zálivku kyseliny borité, která slouží jako desinfekce. Její účinek nebude viditelný hned, ale doufáme, že zpomalí růst podhoubí a také proces rozkladu dřeva,“ uvedl Dušan Martiník z odboru životního prostředí. Práce provedla specializovaná firma Vyspra z Bruntálu.

V lokalitě u kina Mír není výskyt vějířovce novinkou. V roce 2006 zde musel být kvůli němu pokácen asi osmdesátiletý buk červenolistý. Město nemohlo riskovat, že se třeba i v úplném bezvětří strom vyvrátí, protože nebude mít žádné kořeny a jeho kořenový systém bude připomínat třeň bedle, jak tomu v případě napadených stromů bývá. „Na to, že kořeny stromu jsou rozkládány vějířovcem, nás při kontrolách upozorňují nejen plodnice této houby, jež rostou na kořenových nábězích stromu i v jeho těsném okolí, ale také suché lístky na konci větví,“ řekl Dušan Martiník.

Technologie Air spade umožňuje velice přesně a rychle hloubit proudem velkého množství stlačeného vzduchu zeminu, aniž by došlo k poškození kořenové soustavy nebo borky stromu. To dává mnoho příležitostí k bezpečné údržbě, průzkumu a pracím v oblasti kořenového systému stromu bez rozsáhlých poškození.

Zdroj: MěÚ Krnov