KRNOV | V budově radnice jsou od pátku 4. května k vidění výukové popelnice na třídění odpadu. Nádoby určené na plasty, papír, sklo a kartonové nápoje si mohou návštěvníci prohlédnout v mezipatře hlavního schodiště do 25. května.

Foto: MěÚ Krnov

„Na území města máme rozmístěné kontejnery na papír, plast a sklo, takže zelené, modré a žluté popelnice nejsou novinkou. Ale s šedou, která je označená oranžovou nálepkou a slouží pro třídění kartonových obalů, například od mléka, ovocných šťáv a podobně, se v našich ulicích nepotkáváme,“ uvádí Pavla Hájková z odboru životního prostředí. Kartonové obaly se v Krnově vhazují do žlutých nádob pro plast. Po odvozu na sběrný dvůr v Karáskově ulici se jejich obsah na třídicí lince roztřídí na jednotlivé druhy – čiré PET lahve, modré PET lahve, karton atd.

Jen v loňském roce se v našem městě vytřídilo 619,4 t papíru, 270 t plastů a 264,5 t skla, což bylo opět více než v roce předchozím. „I přesto, že Krnováci nejsou v třídění nováčci, věřím, že vystavené popelnice přinesou návštěvníkům další poznatky a informace o třídění odpadů,“ uzavírá Pavla Hájková s tím, že popelnice městu zapůjčila společnost EKOKOM.

Zdroj: MěÚ Krnov