KRNOV | Možnost získat hnědé popelnice dostali obyvatelé rodinných domů v lokalitách kolem Janáčkova náměstí a Pivovarské ulice. Zájem o třídění bioodpadu předčil očekávání.

Foto: ilustrační

„Zájem nás mile překvapil. Jde o sedmdesát procent oslovených domácností. Minulý rok, kdy byl svoz bioodpadu v Krnově zahájen, jsme třídění umožnili obyvatelům v ulicích kolem kina Mír a tam se jich do systému zapojila jen necelá polovina, 67 ze 144,“ uvedla Pavla Hájková z odboru životního prostředí. Na základě zájmu nyní město popelnice zakoupí a předá občanům, svoz bioodpadu pak začne v první polovině dubna.

Odpad z údržby zahrad a kuchyňské rostlinné zbytky je odvážen do provozovny společnosti Marius Pedersen v Holasovicích, která bioodpady kompostuje. Vlastní kompostárnu město Krnov zatím nemá. Její výstavbu v lokalitě nad letištěm v minulosti ale zvažovalo a projekt dovedlo do fáze, kdy má vydané územní rozhodnutí a pokračuje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Po jeho vydání bude samotná realizace vlastní kompostárny předložena k projednání vedení města.

Investice do kompostárny byly předběžně vyčísleny na 25 milionů korun a náklady na zpracování jedné tuny bioodpadu jsou odhadovány na 300 až 400 korun bez DPH. V současnosti město platí za zpracování odpadu v kompostárně v Holasovicích 580 korun za tunu bez DPH. „Během pilotního testování svozu bioodpadu se podstatnými ukázaly spíše náklady na svoz, když vycházely na stokorunu za popelnici. Důvodem bylo, že svozové vozidlo z Krnova odjíždělo naplněné jen z třetiny. Očekáváme, že to se od letošního roku změní, k naplnění vozidla dojde a náklady snížíme na polovinu,“ uzavřela Pavla Hájková.

Zdroj: MěÚ Krnov