KRNOV | Ekonomice se v loňském roce dařilo, což se projevilo na větší spotřebě, která měla dopad na objem vyprodukovaného odpadu z domácností. V Krnově jsme vytřídili rekordní množství plastů a také kvantum směsného komunálního odpadu, které zamířilo na skládku v Holasovicích, bylo nejvyšší za poslední čtyři roky.

Foto: Pixabay

„Objem plastů stoupl o 50 tun, z 270 tun v roce 2017 na 320 tun v roce 2018. O 250 tun vzrostlo také množství objemného odpadu, když na sběrných dvorech ho zaevidovali 1478 tun, což je nejvíce od roku 2013. Oproti minulým letům jsme rovněž zaznamenali pětiprocentní nárůst směsného komunálního odpadu. Bylo ho o 224 tun více, celkem 4506 tun,“ uvedla Pavla Hájková z odboru životního prostředí.

Město Krnov každoročně za sběr a svoz odpadu zaplatí kolem devatenácti milionů korun. Částečně jsou náklady hrazeny z výběru místního poplatku, který je stanoven na 540 korun za osobu a rok. Dalších zhruba 2,5 milionu korun město pravidelně získává od společnosti Ekokom formou odměny za zajištění míst zpětného odběru, jejich obsluhu, třídění na třídicí lince a za zajištění využití odpadů z obalů. Zbytek platí z městského rozpočtu.

Zdroj: MěÚ Krnov