KRNOV | Deset dní, 800 kilometrů. To jsou základní fakta o Recyklojízdě 2019, v rámci které tříčlenný tým projede na elektrokolech Českou republiku od východu k západu, aby podpořil třídění a recyklaci baterií. Na cestě ho čeká celkem 25 zastávek, přičemž už ta pátá bude ve středu 12. června v Krnově, a to na Hlavním náměstí od 11.00 do 11.30 hodin.

Foto: MěÚ Krnov

„Chceme s lidmi mluvit o tom, že baterky rozhodně nepatří do koše. Je potřeba je odnášet na sběrná místa, odkud putují na recyklaci. Chráníme tím životní prostředí,“ vysvětluje Eva Gallatová, která je členkou týmu a zároveň zastupuje neziskovou společnost ECOBAT, jež v České republice již 17 let zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií.

Pro zájemce, kteří zavítají na náměstí, budou zdarma připraveny krabičky Ecocheese, které jsou určené ke skladování a třídění baterií v domácnostech. „Největší radost nám uděláte, když nám přinesete použité baterie. Na kolech je sice neodvezeme, ale rádi se pro ně vrátíme,“ vzkazují veřejnosti účastnice jízdy. „Použité baterie pro Recyklojízdu můžete už nyní odevzdávat do všech tří sběrných dvorů v Krnově a také do boxu v přízemí budovy radnice. Místa jsou označena logem akce,“ doplňuje Pavla Hájková z odboru životního prostředí.

V současnosti jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány do oběhu, je recyklována. „Mělo by jich být mnohem víc, protože každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě. Když ji hodíte do popelnice, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale zároveň ji šetříte, protože díky recyklaci jsou získávány druhotné suroviny,“ popisují organizátoři Recyklojízdy.

Sběrných míst je dnes v České republice přes 20 tisíc. Nejznámější jsou červené venkovní kontejnery na třídění drobných elektrospotřebičů a baterií, lidé je rovněž mohou odevzdávat v obchodech s elektronikou či v supermarketech. Seznam všech míst zájemci najdou ve vyhledávači mapa.ecobat.cz.

Recyklojízda je otevřený projekt, a pokud si kdokoliv vedle sběru baterií bude chtít užít i společné zážitky, můžete se k týmu připojit a část nebo celou cestu s ním zdolat na kole či elektrokole. Bližší informace o trase na webu Recyklojízdy.

Zdroj: MěÚ Krnov