MSK | Přestože přilba není pro cyklisty starší 18 let ze zákona povinná, policisté neustále na veřejnost apelují, aby ji požívali také dospělí. Vždyť ani jeden ze tří cyklistů, kteří v první polovině letošního roku podlehli zraněním po kolizi s dopravním prostředkem nebo pevnou překážkou, neměli cyklistickou helmu.

Foto: Policie ČR

Nejen na tuto skutečnost, ale také na mnohé další povinnosti nemotorizovaných účastníků silničního provozu všech věkových kategorií, upozorňovali policisté krajského ředitelství ve čtvrtek 15. srpna širokou veřejnost v rámci preventivní akce „Na kole jen s přilbou“. Vždyť právě cyklisté patří společně s chodci k nejohroženějším účastníkům silničního provozu. K tomuto účelu využili možnosti účasti na dětských závodech „O pohár hejtmana Moravskoslezského kraje“, které se tento den konaly před úvodní „časovkou“ cyklistického závodu „Czech Cycling Tour“ v Trojhalí Karolína v Ostravě.

Pro děti měli policisté připravené testy ze znalostí silničního provozu s ohledem na jejich věk, pro rodiče a dospělý doprovod informace s důrazem na správné používání cyklistických přileb. Vždyť pro ochranu zdraví a života cyklisty není důležité jen mít přilbu na hlavě, ale hlavně použít správnou velikost, mít ji správně nastavenou a nasazenou (cca 1 cm nad obočí) a řádně připevněnou. Cyklistická helma nesmí být volná, aby při pádu nespadla z hlavy, ale pásky nebo spona nesmí tlačit nebo se zařezávat do krku – zkrátka musí na hlavě „sedět“. A pokud byla přilba vystavena silnému nárazu, nemusí již správně plnit svou funkci, tudíž by se již neměla používat.

K připomenutí všech získaných informací byly dospělým rozdávány informační letáky a cyklistické mapy z projektu „Na kole jen s přilbou“, děti jako odměnu získaly pexesa a omalovánky s dopravní tématikou.

Preventivní akce „Na kole jen s přilbou“ se v minulých dnech uskutečnila také v Krnově

Zdroj: Policie ČR