KRNOV| Na podzim bude mít hřbitov kompletně nové chodníky. K vloni opraveným šesti stem metrům přibude zbývajících devět set. Městskou zakázku na druhou etapu rekonstrukce chodníků na městském hřbitově získala firma, která ji zrealizuje za čtyři miliony korun bez DPH. K předání staveniště dojde v pondělí 1. dubna, hotovo má být do konce října.

Foto: MěÚ Krnov

Zatímco minulý rok dostaly nový povrch obvodové chodníky, letos to bude šest vnitřních větví. „Součástí druhé etapy bude také stavební úprava jedenáctimetrového chodníku k památníku 2. světové války a vybudování nového chodníku kolem urnového háje. Ten bude mít délku necelých třicet metrů,“ uvedla Zdena Šarmanová z odboru správy majetku města.

Chodníky, které jsou v současnosti ze štěrkodrti a místy je tvoří jen hlína s prorůstající trávou, dostanou povrch z žulového odseku. Budou tedy ze stejného materiálu, jako již opravené chodníky. „Po ukončení první etapy jsme zaznamenali připomínky některých návštěvníků hřbitova na to, že se jim po nových chodnících nechodí dobře kvůli nerovnému povrchu. Materiál, který na doporučení komise pro architekturu a urbanismus vybrala tehdejší rada města, ale měnit nemůžeme,“ řekla Zdena Šarmanová.

V souvislosti s pracemi by měli nájemci hrobových míst u rekonstruovaných chodníků odstranit dlažbu nebo jiný materiál, který se nachází mezi chodníkem a hrobovým místem. V případě, že tak neučiní, může realizační firma tento materiál odstranit bez nároků na náhradu.

Kromě rekonstrukce chodníků se letos na hřbitově neplánují jiné velké opravy, jen běžná údržba. Správce hřbitova, jímž je společnost Technické služby Krnov, ale hledá možnosti, jak vyhovět požadavkům na umístění alespoň několika lamp veřejného osvětlení. Jelikož na hřbitově chybí rozvod elektrické energie, uvažuje o instalaci lamp se solárním panelem.

Zdroj: MěÚ Krnov