KRNOV | Návštěvníci hřbitova, kteří v minulých dnech byli uctít památku zesnulých, si jistě všimli novinky – ozdobných litinových výtokových stojanů. Jsou součástí nového vodovodu, který za 750 tisíc korun na hřbitově buduje společnost Krnovské vodovody a kanalizace.

Foto: MěÚ Krnov

„Vodovodní potrubí jsme stihli položit do konce října. Zároveň s ním byly instalovány čtyři výtokové stojany z plánovaných pěti. Zbývající stojan měl nahradit betonovou kašnu za vstupní bránou, ale se správcem hřbitova jsme se domluvili, že kašnu ponecháme na místě. Poslední stojan tak rozšíří počet výdejních míst v areálu hřbitova. Jeho instalace včetně vybudování čtyřicetimetrové vodovodní přípojky bude zahájena v polovině listopadu,“ uvedl jednatel společnosti KVaK Libor Staněk s tím, že veškeré práce by měly skončit do 30. listopadu. Zprovoznění nových stojanů se lidé dočkají na jaře příštího roku.

Ještě letos pak bude dokončen prováděcí projekt na rekonstrukci chodníků. Do jejich přestavby se město mohlo pustit už v roce 2018. Zda se ale tato investiční akce v městském rozpočtu skutečně objeví, bude záviset jak na objemu finančních prostředků, tak na vůli zastupitelů.