KRNOV | V červnu bude na městském hřbitově zahájena první etapa opravy povrchu chodníků. Rekonstrukcí projde cesta podél obvodu areálu dlouhá přibližně 600 metrů.  Podle smlouvy by hotovo mělo být do tří měsíců od předání staveniště.

Foto: MěÚ Krnov

„V současnosti jsou chodníky ze štěrkodrti a místy je tvoří jen hlína s prorůstající trávou. Jejich povrch je nerovný, a protože betonové odvodňovací žlaby podél chodníků jsou poškozené a nefunkční, po dešti se na nich tvoří bahno. Po opravě budou mít povrch z žulového odseku a podél chodníků budou odvodňovací žlábky z žulových kostek, za kterými se osadí žulové obrubníky. Prostor mezi obrubníkem a hroby pak bude nově vyplněn štěrkodrtí,“ popisuje Zdena Šarmanová z odboru správy majetku města.

Jelikož řada vlastníků hrobových míst si na vlastní náklady prostor mezi hranou chodníku a náhrobkem zpevnila, odbor správy majetku města je upozorňuje na nutnost odstranění tohoto zpevnění. „Pokud tak neučiní do zahájení stavby, rozebere ho firma a materiál umístí za hrobové místo. Lidé, kterým patří, si ho pak budou mít možnost odnést. V případě, že tak neučiní, bude později materiál odklizen správou hřbitova,“ říká Zdena Šarmanová.

Veškeré informace o rozsahu a harmonogramu prací nájemcům hrobových míst podají pracovníci správy hřbitova ze společnosti Technické služby Krnov. Kancelář na hřbitově je otevřena od pondělí do čtvrtka od 8 do 14 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin.

Kromě opravy povrchu chodníků je letos v plánu na hřbitově vymalovat kapli, opravit veřejné WC pro muže a provést běžnou údržbu, spočívající v drobnějších opravách fasád a třeba nátěru oken. V loňském roce byla vybudována vodovodní přípojka a byly rozmístěny ozdobné litinové výtokové stojany.

Zdroj: MěÚ Krnov