BRUNTÁL | Moravskoslezská hygiena nařídila karanténu pro žáky jedné třídy a dva pedagogické pracovníky v Základní škole Bruntál, Cihelní 6. Karanténa je stanovena do 25. září 2020. Žáci se budou vzdělávat na dálku. Opatření je kvůli pandemii koronaviru.

Foto: FB – Základní škola Bruntál, Cihelní 6

„Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě je od 15. září 2020 nařízena karanténa pro žáky třídy 3.B a dva pedagogické pracovníky (třídní učitelka, asistentka pedagoga). Karanténa je stanovena do 25. září 2020. V uvedeném období budou žáci této třídy vzděláváni třídní učitelkou distančně přes Školu online. Současně budou provedena doporučená hygienická opatření v místě pobytu žáků třídy: dezinfekce třídy, chodby, sociálních zařízení,“ uvedl ředitel Základní školy Bruntál, Cihelní 6 Jiří Pozdíšek na webových stránkách školy.

Foto: Web – Základní škola Bruntál, Cihelní 6

top