BRUNTÁL | Ve středu 13. listopadu 2019 proběhl již VII. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní nazvaný „ Bruntálský slavík“. Do soutěže se zapojily čtyři bruntálské základní školy – 38 nejlepších zpěváčků od první do deváté třídy a 22 dětí, které navštěvují sólový zpěv na LŠU.

Foto: Eva Zapalačová

„Naši zpěváčci podali výborný výkon. Ziskem dvou prvních, tří druhých a jednoho třetího místa ve velké konkurenci dokázali, že patří mezi nejlepší. Vítězové obdrželi diplom a věcné ceny, pro každého účastníka byly připraveny drobné dárečky a občerstvení. Poděkování patří nejen městu Bruntál za finanční podporu, ale také organizátorům, soutěžícím a učitelům, kteří se podíleli na přípravě této soutěže,” sdělila Eva Zapalačová ze ZŠ Bruntál, Jesenická 10.

V odborné porotě zasedli: za LŠU pan Josef Krpec, p. zástupkyně Jana Mazalová, p. uč. Berenika Vičanová a Hana Crhová
ZŠ Bruntál, Jesnická 10 vzorně reprezentovalo celkem 10 zpěváčků:

Kategorie 1. a 2. tříd:

Daniela Lipowská I. A 3. místo
Stela Barnetová I. B
Sofie Homsi II. A

Kategorie3. a 4. tříd:

Tereza Stonáčková IV. B 1. místo
Klára Janalíková III. B 2. místo
Anna Glombíčková IV. B

Kategorie 7. -9. tříd:
Barbora Jakabovičová VIII. A 1. místo
Veronika Duhajská IX. A 2. místo

Kategorie ZUŠ:

Natálie Bartošíková IX. A 2. místo
Eliška Vroblová V. C