BRUNTÁL | Výuce angličtiny věnujeme na naší škole mimořádnou péči, protože chceme, aby žáci byli na život v současném světě dobře připraveni. Jazyková gramotnost patří ostatně spolu s finanční gramotností a ekologickou výchovou k našim klíčovým vzdělávacím oblastem.

Foto: Anna Kodeda

Žáci prvního i druhého stupně mají každý rok jedinečnou příležitost zúčastnit se týdenního intenzivního kurzu angličtiny s rodilým mluvčím.V tomto směru již několik let spolupracujeme s jazykovou společností TalkTalk a English Focus,které nám s organizací kurzů pomáhají. Obě společnosti se na poskytování vícedenních konverzačních kurzů s anglickými rodilými mluvčími na českých školách a ve firmách přímo specializují a jejich zkušenosti, pomoc a podpora jsou pro nás velmi důležité.

 

Kurzy vedou kvalifikovaní lektoři z anglicky mluvících zemí. Velkou výhodou takto organizovaných vzdělávacích programů je mimo jiné i fakt, že lektor dochází za žáky přímo do výuky,kurz tak probíhá ve známém prostředí, na domovské škole. Žáci druhého stupně absolvují třicetihodinový kurz,každý den je čeká šest hodin intenzivní konverzace.Rozsah kurzu pro žáky prvního stupně je deset hodin, každý den tedy absolvují dvě hodiny intenzivní konverzace. Nutno podotknout, že cena takto organizovaných kurzů je víc než přijatelná.Žáci tak přijdou do kontaktu s reálným jazykem prostřednictvím rodilého mluvčího, a to v uvolněné atmosféře a ve známém prostředí svých tříd.Obsah tvoří všeobecná témata, hry a komunikační aktivity v angličtině.

 

Všichni žáci byli i letos z takové netradiční formy výuky doslova nadšeni a využívali možnost konverzovat s lektory i ve volném čase po vyučování, aby si v praxi vyzkoušeli a prověřili své jazykové schopnosti. A taky ze zvědavosti – všichni lektoři byli příjemní a zajímaví lidé.Emma Leech a Matthew Dyas z Velké Británie a Noah Krause z USA sami  hodnotili celý průběh kurzů jako velmi dobře připravený a s úrovní angličtiny našich žáků byli nadmíru spokojeni, což zase nesmírně potěšilo nás. Celkovou úspěšnost akce dokresluje i velký zájem letošních účastníků kurzů i dalších žáků, kteří měli možnost se ke kurzu alespoň přichomýtnout, o jeho pokračování i v příštím roce.

 

Mimo tyto již tradiční kurzy jsme v letošním roce připravili i další novinky. Pro žáky od třetího do pátého ročníku funguje také celoroční kroužek konverzace s rodilým mluvčím, realizovaný ve spolupráci s Jazykovou školou Hello. Žáci se v něm s angličtinou seznamují prostřednictvím her, písniček a pohybu, společně se baví a hrají si a zároveň se touto formou nepřímo, ale efektivně vzdělávají. Metodika vychází z přirozeného způsobu, jakým si děti osvojují mateřský jazyk.

 

Autor: Anna Kodeda, ZŠ Bruntál, Jesenická 10

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.