KRNOV | Před dvěma lety vybudovalo město Krnov v lokalitě Pod Ježníkem odpočinkovou zónu. Na konci zástavby rodinných domů vznikla plocha s houpačkami, hrazdou, posilovacími stroji, houpadly pro nejmenší, travnatou plochou, altánem, lavičkami a dalším mobiliářem. Od té doby přicházejí od zdejších občanů na radnici žádosti na doplnění hřiště.

Foto: ilustrační Pixabay

„Jejich požadavky registrujeme jak v participativním rozpočtu, kde se dva roky po sobě objevil projekt na doplnění hřiště o workoutovou sestavu a letos také na sportovní víceúčelové hřiště, tak chodí s těmito žádostmi přímo za námi. Jelikož ani jeden z projektů v participativním rozpočtu neuspěl a zájem ze strany některých obyvatel neustával, rozhodli jsme se situaci vyřešit a v létě jsme do celé lokality roznesli do schránek dotazníky, abychom zjistili, co lidé vlastně chtějí,“ uvedl starosta Tomáš Hradil (Krnovští patrioti).

Rozdáno bylo celkem 554 dotazníků. Lidé si mohli vybrat, čemu by dali přednost, zda workoutovému hřišti, pingpongovému stolu, basketbalovému koši, kombinaci těchto prvků, nebo multifukčnímu hřišti. Úřadu se vrátilo 77 dotazníků, v nichž respondenti preferovali vybudování multifunkčního hřiště. „Na velké hřiště tam není místo, mělo by být spíše menší, na němž by si místní mohli zahrát nohejbal nebo volejbal,“ upřesnil starosta.

Na základě ankety bylo do úpravy rozpočtu města roku 2020, která byla předložena zastupitelům ke schválení v září, zařazeno 50 tisíc korun na studii multifunkčního hřiště. Projednávání této položky v rozpočtu se ale nesetkalo s pochopením u některých zastupitelů.

„V participativním rozpočtu multifunkční hřiště nedostalo potřebný počet hlasů. Je jasné, že lidé, kteří bydlí v této lokalitě, ho nechtějí. Je tam hřiště, které je kompromisem, které je možné doplnit workoutem, ale ne basketbalovým košem a podobně. Je to klidová zóna. Lidé zaplatili spoustu peněz za pozemky na své soukromé bydlení a my jim to chceme narušit. Máme obrovskou lokalitu v Kostelci, kde město jedná s TJ Lokomotivou Krnov o využití jejího areálu, tam bude dost prostoru a potřeba spousty financí. Navíc jsme obdrželi dopis proti multifunkčnímu hřišti s 68 podpisy místních obyvatel. Proto navrhuji studii nezadávat a 50 tisíc korun vložit do rezervy,“ navrhl zastupitel Libor Nowak (ODS). Tento názor podpořil i Ladislav Sekanina (KSČM): „Už se jednou rozhodlo, že tam bude malé hřiště pro děti, jako součást klidové zóny. Při rozhodování jsme si tehdy řekli, že míčové hry se mají hrát na školních hřištích.“

Z podnětu Libora Nowaka pak zastupitelstvo hlasovalo o nezařazení studie rozšíření víceúčelového hřiště do rozpočtu a tento návrh byl těsnou většinou čtrnácti hlasů schválen.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.