MSK | Rovněž v našem kraji probíhají mnohé speciálně zaměřené dopravně bezpečnostní akce. Řidiči například tento týden spatřili v jednom čase vícero policejních hlídek na dálničních úsecích moravskoslezských komunikací. Policisté zjistili 111 dopravních přestupků.

Foto: Policie ČR

Dopravně bezpečnostní akce s názvem „Dálnice“ se uskutečnila toto úterý v dopoledních i odpoledních hodinách napříč Moravskoslezským krajem. Účastnily se jí téměř tři desítky dopravních policistů, a to z několika dálničních oddělení, dopravních inspektorátů a krajského oddělení silničního dohledu.

Policisté se zaměřili na kontrolu časového zpoplatnění komunikací a dodržování dovolené rychlosti. Kontrolovali, zda řidiči nedrží při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Policisté zaměřili pozornost rovněž na způsob jízdy vozidel či technický stav automobilů, věnovali se i ostatním obecně platným ustanovením zákona o provozu na pozemních komunikacích.   

Výsledky akce

Policisté zkontrolovali 182 vozidel a zjistili celkem 111 dopravních přestupků. Převážnou většinu z nich, konkrétně 108, vyřídili v příkazním řízení (v souhrnné výši přes 110 000 korun). Příslušnému správnímu orgánu oznámili zbývající 3 přestupky.

Při výčtu konkrétních prohřešků lze začít s 30 dopravními přestupky, kdy řidič držel při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Bez takzvané dálniční známky, tedy bez uhrazení časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace, jelo po dálnici 26 řidičů. Rychlost překročilo 22 řidičů. Nevyhovující technický stav mělo 7 vozidel a rovněž v 7 případech bylo zjištěno překročení hmotnosti vozidla. Pozornosti policistů neunikli další účastníci silničního provozu – s chodci řešili 2 přestupky.

Policisté zaznamenali také několik dalších přestupků, které se řadí do „kolonky“ způsob jízdy – jednalo se například o nevěnování se řízení, nesprávný způsob jízdy, porušení pravidel při jízdě v jízdních pruzích, neohleduplná jízda či situace, kdy se řidič neřídí dopravními signály a značkami. 

A doplním poslední informaci – v kolonce počtu řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholických nápojů, je tentokrát pozitivní 0. 

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR