MSK | V průběhu dne 22. září 2023 se policisté Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje zúčastnili předem připravené dopravně bezpečnostní akce, která byla převážně zaměřena na řidiče motorových vozidel. Prvořadým úkolem byl dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu s důkladnou kontrolou a se zaměřením na povinnost použití bezpečnostních pásů a zádržných systémů u řidičů a jejich spolujezdců, převážně pak u dětí.

Foto: Policie ČR

Opatření se zúčastnilo téměř dvě stě policistů z dopravní i z pořádkové policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů, ze Speciální pořádkové jednotky a z obvodních oddělení v rámci moravskoslezského Krajského ředitelství Policie České republiky.

Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno 1.221 účastníků silničního provozu, přičemž bylo zjištěno 317 dopravních přestupků. Blokovou pokutou na místě v příkazním řízení bylo vyřešeno 299 případů porušení zákona za celkovou částku 152.500 korun a 18 skutků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a k opatření.

 

Porušení rychlosti jízdy, tedy překročení nejvyšší povolené a stanovené rychlosti jízdy vozidla v daném úseku bylo zjištěno u 42 řidičů. Orientační dechové zkoušky či odborná měření dechovými zkouškami vyzněly pozitivně na přítomnost alkoholických nápojů v dechu u 5 účastníků silničního provozu (3x přestupkové jednání, 2x přečin ohrožení pod vlivem návykové látky) a provedenými testy na možnou přítomnost jiných návykových, omamných a psychotropních látek či jedů v těle řidiče byly prokázány 3 případy.

 

Počet spáchaných přestupků s označením „držení telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení řidičem při jízdě“ je vykázán v počtu 53 skutků a mezi další hlavní přestupky při porušení silničního zákona byl nevyhovující technický stav vozidla – 22x, 

 

Sledované přestupkové jednání a chování: nepoužití bezpečnostních pásů – 89x a nepoužití zádržného systému u dětí – 11x.

 

Při silničních kontrolách dopravní policisté prokázali i jízdu u 2 automobilů bez příslušné dálniční zámky, 1 případ překročení hmotnosti vozidla, 3/0/2 přestupky byly zjištěny u chodců, cyklistů a motocyklistů. Celkem 3 osoby řídily motorové vozidlo bez vlastnictví příslušného řidičského oprávnění, 5 řidičů nemělo při kontrolách svůj řidičský průkaz u sebe a ve 3 případech nebyl předložen doklad o zákonném pojištění vozidel neboli doklad o pojištění odpovědnosti.

 

Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených opatření. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR