MSK | V prvních pěti prosincových dnech se policisté v Moravskoslezském kraji zaměřili v rámci dopravně bezpečnostní akce na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu ve vztahu k železničním přejezdům, ale také všech dalších pravidel zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Foto: Policie ČR

Obecně k hlavním příčinám nehod na železničních přejezdech patří lidský faktor. Ať už je to nevěnování se plně řízení vozidla, spěch či nepozornost a především pak nerespektování dopravního značení, výstražného světelného zařízení či nedodržování povolené rychlosti. A právě na tato jednání se policisté v rámci akce zaměřili.

„Při kontrolách, kterým neuniklo téměř 200 řidičů, zjistili policisté celkem 54 dopravních přestupků. Z tohoto počtu šlo konkrétně o 28 přestupkových jednání přímo ve vztahu k železničním přejezdům. V 16 případech řidiči více sešlápli plyn a nedodrželi tak povolenou rychlost. Pomyslným rekordmanem byl řidič nákladního vozidla, který přes železniční přejezd v Děhylově „prosvištěl“ rychlostí 75 km/h místo povolené padesátky. Dalších 12 řidičů pak nerespektovalo dopravní značení „Stůj, dej přednost v jízdě“ umístěné před železničním přejezdem,” uvedla mluvčí policie Kateřina Kubzová.

Policisté dále řešili 6 přestupků v souvislosti s držením telefonu za jízdy a v 10 případech nevyhovující technický stav vozidla. Za všechna přestupková jednání uložili policisté blokové pokuty příkazem na místě ve výši přes 27 tisíc korun.

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR