MSK | Moravskoslezský kraj nabídne návratnou finanční výpomoc nestátním neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti. Pomůže jim tak překlenout období na začátku roku 2021, než získají na svůj provoz finance ze státního rozpočtu. Celkově kraj neziskovkám vypomůže až 160 miliony korun.

Foto: MSK

„Peníze na celoroční financování dostávají sociální služby nejdříve v dubnu daného roku. To je ale dostává do situace, kdy si musí nějakým způsobem zajistit prostředky na své fungování ze začátku roku. Aby tuto situaci nemuseli řešit formou úvěrů, nabízí jim Moravskoslezský kraj na překlenutí tohoto období návratnou finanční výpomoc. Neziskovky se tak vyhnou zbytečnému placení úroků, které by jejich hospodaření mohlo zatížit,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a upřesnil, že státní prostředky na poskytování sociálních služeb organizace získávají z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Moravskoslezský kraj nestátním neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti pomůže zajistit plynulé a bezproblémové financování sociálních služeb už po páté. „Jsem rád, že se pro rok 2021 podařilo pro návratné finanční výpomoci zajistit prostředky ve výši 160 milionů korun, což je o 15 milionů více než v roce letošním. Věřím, že tuto nabídku neziskové organizace přivítají a do programu se přihlásí,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021 vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje na svém jednání 17. srpna 2020. O prostředky si nestátní neziskové organizace mohou žádat od 1. do 8. října 2020. Jejich přidělení by měli schválit krajští zastupitelé v prosinci letošního roku, bezprostředně po tomto schválení budou následovat podpisy smluv a výplaty přidělených částek. Finanční výpomoc budou organizace kraji vracet v průběhu měsíce června roku 2021.

Zdroj: MSK