MSK | Moravskoslezští včelaři si rozdělí 2 miliony korun z krajského rozpočtu na obnovu včelích úlů, pořízení včelařského zařízení nebo na podporu vzdělávání, výchovy a osvěty. Rozhodli o tom krajští radní, kteří vyhlásili dotační program.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Každoročním poskytováním prostředků z krajského rozpočtu se Moravskoslezský kraj snaží podpořit rozvoj včelařství coby významného odvětví zemědělství. Zájem včelařů o příspěvky v minulých letech je důkazem, že podpora včelařství v našem kraji jde správným směrem,“ uvedla náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová s tím, že dotační program je v letošním roce zaměřen na podporu stávajících včelařů, stabilizaci a zvýšení stavů kvalitních včelstev i na opatření zlepšující zdravotní stav včel a rozvoj odborného vzdělávání včelařů.

Žádosti bude možné podávat od 16. března do vyčerpání alokace, nejpozději však do 9. dubna. O dotaci mohou požádat stávající včelaři a včelařské spolky. „Letos není dotace určena pro začínající včelaře. Nastavení dotačního programu zohledňuje aktuální potřeby včelařů v kraji tak, jak je prezentovali jejich zástupci v diskuzi nad výsledky dosaženými krajskou podporou včelařství v minulých letech,“ vysvětila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Dodala, že Moravskoslezský kraj finančně podpoří i veletrh Včela, který se bude v půlce března konat na ostravské Černé louce. Záštitu nad druhým ročníkem tohoto jarního setkání včelařů, milovníků včel a odborníků opět má moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Na náklady spojené s realizací této akce, kterou pořádá Černá louka s.r.o. a Včelařský spolek Moravy a Slezska, z.s., přispěje kraj 100 tisíc korun.

Zdroj: MSK