MSK | Nové výtahy a klimatizace, polohovatelná lůžka a celkem 22 aut a 7 dodávek pomůže v práci poskytovatelům sociálních služeb. Z krajských dotací bude také zpracováno 8 projektových dokumentací na rekonstrukce sociálních zařízení, na přeměny objektů na bezbariérové, na instalace zdvižné plošiny nebo vybudování nájezdové rampy. Kraj na dotace vyčlení 25 milionů korun, 14. června to schválilo zastupitelstvo.

Foto: ilustrační – Pixabay

Celkem kraj podpoří 106 projektů zaměřených také na podporu vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků a na informační kampaně o sociálních službách v kraji.

„Nesmíme zavírat oči před potřebami lidí, kteří jsou odkázaní na pomoc zvenčí. Vedení kraje chce těmto lidem vytvořit důstojné životní podmínky. Snažíme se jim zajistit potřebnou péči, která nebude pouze z povinnosti, ale s opravdovým lidským zájmem a pochopením. Jsem přesvědčený, že je třeba investovat nejen do technického vybavení sociálních služeb, ale také do školení pracovníků. Všechny dotační programy, které jsme podpořili, mají zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných na území našeho kraje“, řekl náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil a dodal: „V letošním roce Moravskoslezský kraj pro toto dotační řízení vyčlenil o 10 milionů korun více než v roce předchozím. To je důkaz, že svá slova myslíme vážně.“

Dalším z projektů, na které kraj přispěje, je „Senior Pas Moravskoslezský kraj 2018.“ Tento projekt má podpořit seniory a jejich aktivní zapojení do společenského života. Jedná se o slevový systém určený pro držitele karty Senior Pas. Karta je platná na celém území České republiky, slevy nabízené prostřednictvím Senior Pasů se pohybují v rozmezí 5 – 50 % a jsou zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování, vzdělávání, vstupy do muzeí nebo galerií i na spotřební nákupy. Držitelem této karty může být občan nad 55 let věku.

„Tento projekt Moravskoslezský kraj podpořil i v loňském roce, kdy slevovou kartu získalo 9 tisíc občanů našeho regionu. Letos předpokládáme, že se počet držitelů slevových karet se zvýší minimálně o 3 tisíce a počet poskytovatelů slev naroste o dalších 100,“ řekl náměstek Jiří Navrátil a upřesnil, že na Senior Pas letos kraj přispěl 420 tísíci korunami.

Zdroj: MSK