MSK | Přes jedenáct a půl milionu korun půjde na dotace v sociální oblasti. V úterý 9. října o tom rozhodli krajští radní. Peníze pomohou sociálně slabším rodinám, seniorům, lidem se zdravotním postižením nebo těm, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách.

„Vyspělost společnosti se dá rozpoznat podle toho, jakým způsobem pečuje o nemohoucí, osamocené nebo jinak znevýhodněné občany. Vedení kraje není lhostejné k těm, kteří by měli svůj život bez pomoci okolí ještě složitější. V sociální oblasti se snažíme o systémovou i finanční podporu,“ řekl náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil a dodal, že kraj při rozdělování financí z rozpočtu vychází z Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020 a dalších strategických dokumentů v sociální oblasti.

„O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace, osoby vykonávající sociálně-právní ochranu dětí, příspěvkové organizace obcí nebo obce samotné. Peníze jsou k dispozici pro projekty z oblasti bezpečnosti, volnočasových aktivit a vzdělávaní seniorů nebo například do projektů zaměřených na sociální ekonomiku. Zaměstnávaní občanů se zdravotním postižením je skvělou cestou, jak propojit svět zdravých a handicapovaných. S vedením kraje jsme si dali cíl, aby byl náš kraj soudržnější. Tyto dotační tituly mají naši vizi pomoci naplnit,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

Zdroj: MSK