MSK | V minulých dnech opět na našich silnicích v Moravskoslezském kraji proběhla dopravně bezpečnostní akce, která byla vyhlášena v rámci preventivního opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Akce byla zacílena na veškeré protiprávní jednání řidičů, zejména pak na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

Foto: Policie ČR

Dopravní akce se zúčastnilo téměř 190 policistů ze služby dopravní i pořádkové policie. Celkem zkontrolovali 1.559 vozidel. Zaznamenali 338 dopravních přestupků, z toho 247 jich vyřídili v příkazním řízení v souhrnné výši 124.300 korun. Příslušnému správnímu orgánu oznámili 91 přestupků.

K samotnému vyhodnocení výsledků můžeme uvést, že nejčastějším přestupkovým jednáním policisté zjistili, že 40 řidičů nesundalo nohu z plynu a porušili tak předepsanou rychlost. Hned v těsné blízkosti, tedy ve 37 případech řidiči vyjeli na silnice, kdy jejich vozidla nevyhovovala technickému stavu. Ve stejném počtu se chovali řidiči neukázněně a za jízdy drželi telefon. V 19 případech pak policisté zjistili nepoužití bezpečnostních pásů během jízdy. No a v neposlední řadě 13 řidičů usedlo za volant i přesto, že požili alkohol. Z toho tři řidiči „nadýchali“ přes 1 promile alkoholu v dechu. Na základě provedeného testu na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle se ukázalo, že dva řidiči řídili pod vlivem drog.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR