OSOBLAŽSKO | Prázdniny přivítali projektem spolufinancovaným místní akční skupinou – Příměstské tábory na Osoblažsku. Přispěli jsme k tomu, že již třetí rok mohou zaměstnaní rodiče využít možnosti umístit své děti na celodenní tábor, letos se jedná o 6 turnusů táborů v Městě Albrechticích, Osoblaze a Bohušově, které budou probíhat až do konce prázdnin.

Foto: Plakát

Konala se další akce spolufinancovaná v rámci výzvy místní akční skupiny Malý LEADER ML; a to již tradiční Velký Pavlovický den pro širokou veřejnost.

„Projekty podané v rámci výzvy MAS z programu rozvoje venkova, které prošly administrativní kontrolou byly předány k dalšímu hodnocení a konečnému výběru k podpoře. Všem úspěšným žadatelům gratulujeme, projekty přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů i zkvalitnění infrastruktury pro školky, školy, památky, neziskové organizace a obce, “informuje tým MAS Rozvoj Krnovska.

Místní akční skupina pořádala informativní setkání místních aktérů k založení energetického společenství na svém území. Jednání se zúčastnili zástupci samospráv i soukromého sektoru.

„Z jednání vyplynul zájem aktérů o model fungování energetického společenství, který by mohl vést k založení spolku na regionální úrovni. Členem takového společenství mohou být výrobci i spotřebitelé energií, investoři, odborníci, samospráva i neziskové organizace. Místní akční skupina zajistí proškolení energetického koordinátora, který by dále v území působil. Koncem měsíce byla správní radou jmenována Monika Vyležíková novou ředitelkou společnosti, přejeme nové paní ředitelce mnoho úspěchů při práci pro rozvoj regionu,” sdělili dále z týmu MAS Rozvoj Krnovska.

„Koncem měsíce byla správní radou jmenována Monika Vyležíková novou ředitelkou společnosti, přejeme nové paní ředitelce mnoho úspěchů při práci pro rozvoj regionu.

 

top