KRNOV, OSOBLAHA |Tato výzva je vyhlášena v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Pro žadatele ve výzvě OPZ II – prorodinná opatření je připraveno 1 600 000 korun, které mohou být použity na projekty v územní působnosti MAS Rozvoj Krnovska (tedy území ORP Krnov). Cílem tohoto opatření je pomocí realizovaných aktivit přispět k pracovnímu a tedy i sociálnímu začlenění rodičů s dětmi, protože spokojená rodina je významným kvalitativním ukazatelem venkovského prostředí.

„Žádosti je možné podat do 19. listopadu 2018. Oprávněnými žadateli jsou obce, svazky obcí, místní akční skupina, organizace zřizované obcemi, neziskové organizace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce či poskytovatelé sociálních služeb,“ sdělila ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

„Mezi podporované aktivity patří příměstské tábory, dětské skupiny, zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, doprovody na kroužky, společná doprava z/do školy, dětské skupiny nebo příměstského tábora a vzdělání pečujících osob,“ řekla dále Jalamasová.

„Pro případné žadatele bude 10.10.2018 v 16 hodin na Základní škole Holčovice připraven seminář, kde se dozví veškeré potřebné informace, popř. kontaktujte pracovníky MAS   V případě zájmu kontaktujte pracovníky MAS (team@maskrnovsko.cz).,“ informovala závěrem  Jalamasová.