OSOBLAHA | Do výzvy IROP, která byla vyhlášena koncem loňského roku bylo podáno celkem 14 projektů.

Foto: Zdenka Spurná

„Finančními prostředky místní akční skupina podpoří bezpečnost dopravy v obci Dívčí Hrad, kde budou umístěny zpomalovací radary, v obci Hlinka bude umístěno cloudové uložiště v současně nevyužívané budově, v Dívčím Hradě bude podpořena výstavba zázemí pro poskytování sociálních služeb a v Holčovicích, Zátoru a Krnově budou investovány prostředky do základního školství,” řekla ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

Místní akční skupina se také věnovala novému programovému období 2021 – 2027 a pracovala na přípravě koncepční části nového strategického dokumentu. „Na základě provedené socioekonomické analýzy území a jednání pracovních skupin složených z partnerů MAS, zástupců samospráv i laické veřejnosti pracovníci kanceláře pracují na vytvoření koncepční části strategického dokumentu,” uvedla dále Jalamasová.

Pracovníci se také začali věnovat pro region novému tématu – Komunitní energetika. Tato oblast by v budoucnu měla poskytnout prostor pro úspory energie investicemi do budování a správy energeticky úsporných zařízení na území Krnovska.