OSOBLAHA | Pracovníci MAS, tak jako každý konec roku, mají plno práce s úpravami rozpočtů a s vykazováním dat z území za končící rok. Dále shromažďují údaje o žadatelích v Nové zelené úsporám Light a poskytují základní poradenství.

Pro získání odborných posudků k plánovaným energetickým opatřením na nemovitostech spolupracují s energetickými odborníky z Energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS).

„Koncem roku opouští naše řady dlouholetá manažerka Jana Dokoupilová, které také touto cestou chceme poděkovat za práci, kterou věnovala rozvoji území. Na její místo bude přijat nový zaměstnanec, kterého vybrali společností určení členové správní rady Rozvoj Krnovska o.p.s. spolu s ředitelkou na základě výběrového řízení. Společnost také vyhlásila nové výběrové řízení, tentokrát na obsazení funkce ředitele společnosti s nástupem v únoru 2023, podrobnosti jsou uvedeny zde:  https://www.maskrnovsko.cz/wp-content/uploads/2022/12/2022_VR_reditel.pdf ,” uvedla Martina Jalamasová z týmu MAS Rozvoj Krnovska.

„MAS již připravuje výzvu PRV pro vyhlášení začátkem roku 2023, příjemci z poslední uzavřené výzvy jsou průběžně kontaktováni ze strany řídícího orgánu k podpisu dohod o poskytnutí dotace. Podpořeno bylo nakonec kolem 30 žadatelů, kteří prostředky využijí pro rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání nebo obnovu vesnic. Všem našim partnerům a příznivcům přejeme do nového roku mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě,” přeje tým MAS Rozvoj Krnovska.

logo_eu