KRNOV, OSOBLAHA | Místní akční skupina Rozvoj Krnovska do konce roku 2018 zveřejní harmonogram předpokládaných výzev na rok 2019. Místní akční skupina Rozvoj Krnovska do konce roku 2018 zveřejní na svém webu www.maskrnovsko harmonogram předpokládaných výzev na rok 2019.

Foto: ilustrační Pixabay

Výzvy se budou týkat možností získání dotací na záměry a projekty aktérů na území Krnovska v Operačních programech:

Integrovaný operační program
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
Program rozvoj venkova

Zaměstnanci kanceláří v Krnově i Osoblaze jsou připraveni s Vámi konzultovat projekty i záměry projektů a možnosti spolufinancování dotací z některého výše uvedeného operačního programu.