HOLČOVICE | Místní akční skupina Rozvoj Krnovska zve zástupce škol a školských zařízení na seminář ŠABLONY II. Seminář se uskuteční 10. října 2018 od 14:30 v Základní škole Holčovice.

Foto: Pozvánka

„V rámci výzvy ŠABLONY II mohou základní a mateřské školy, základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání žádat dotaci např. na školní asistenty, speciální pedagogy, chůvy pro MŠ, další vzdělávání pedagogických pracovníků, výměnu zkušeností mezi pedagogy, projektovou výuku a jiné. Oprávněným žadatelům nabízíme zdarma poradenství a pomoc při zpracování žádosti a následné administraci projektu,“ sdělila Jana Dokoupilová manažer MAS Rozvoj Krnovska o.p.s.

top