OSOBLAHA | Místní akční skupina spolu se zpracovatelem SCLLD 21+ finišovala v přípravě analytických podkladů, dne 14. září se sešla veřejnost na posledním veřejném projednání podkladů na jejichž základě bude zpracována analytická část strategie včetně podrobné socioekonomické analýzy území MAS.


Pro červencové vyhlášení výzev IROP byl pořádán Seminář pro žadatele 9. září, kterého se účastnili zájemci o podrobnosti a podmínky vyhlášených výzev. MAS podpoří investiční projekty v oblasti bezpečnosti dopravy, podpory sociálních podniků, investic do sociálních služeb a vzdělávací infrastruktury.

„Pro žadatele ve výzvě Programu rozvoje venkova byl pořádán Seminář pro příjemce dne 10. září, kde byli vybraní žadatelé informováni o dalším postupu administrace jejich projektů. Zaměstnanci kanceláře MAS provádí formální kontrolu předložených žádostí o podporu, žadatelé doplňují vyžádané informace a po ukončení této fáze kontroly byly všechny vybrané projekty předány k závěrečné administraci RO SZIF Opava, “informovala ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.