BRUNTÁL | Městský park v Bruntále se po mnoha desetiletích dočkal podstatného rozšíření. Rozrostl se o plochu ve směru na Staré Město, kde vznikla nová cyklostezka a in-line dráha. Dílo bylo slavnostně předáno v pondělí 10. srpna.

Foto: MěÚ Bruntál

Po měsících stavební činnosti, komplikované vlhkým podložím nivy Černého potoka, už nová součást městského parku přivítala první cyklisty a bruslaře. Asfaltová cyklostezka s betonovou obrubou je více než kilometr dlouhá, 3,5 metru široká a v celé délce osvětlená. V plánu je také vytvoření travnatého pásu pro běžce, který bude udržován podél vnitřního okruhu cyklostezky.

Cyklostezka je propojena se sítí stezek v městském parku, které zde vznikly coby součást velké rekonstrukce a revitalizace městského parku před více než deseti lety.

„Za tu dobu si park získal velkou oblibu zejména mezi in-line bruslaři, ale je také přívětivým místem pro cyklisty včetně těch nejmenších, kteří zde v mnoha případech získali své první cyklistické zkušenosti,“ řekl starosta města Ing. Petr Rys, MBA.

„Naše zkušenost ale ukázala, že místa je potřeba mnohem více, proto jsme hledali a nakonec našli možnosti, jak park rozšířit, cyklostezku prodloužit a současně ji přiblížit Starému Městu. Společně s naší sousední obcí se budeme snažit, aby další fází bylo propojení Bruntálu a Starého Města pro cyklisty i chodce,“ doplnil starosta.

Náklady na rozšíření parku o novou cyklostezku představují částku 6,38 milionu korun bez DPH. Město získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v dotačním programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+. Maximální výše dotace je 1,5 milionu korun z celkových uznatelných výdajů, zbytek hradí město ze svého rozpočtu.

 

Zdroj: MěÚ Bruntál