KRNOV | Areál Karnoly na Říčním okruhu zůstane ve vlastnictví pouze dvou subjektů – města Krnova a Zemského archivu v Opavě. Rozhodli o tom zastupitelé, kteří schválili zahájení jednání o odkoupení budovy bezprostředně sousedící s budoucím městským muzeem.

Foto: STA

Objekt, který je obklopen městskými pozemky, městu nabídl za 2,5 milionu korun jeho současný vlastník, Zemský archiv v Opavě. „A to z důvodu, že je pro tento subjekt zbytný, jelikož nosná konstrukce není přizpůsobena pro archiválie,“ řekla starostka Jana Koukolová Petrová. Že vlastnictví budovy je pro město výhodné hned z několika důvodů, zdůraznil místostarosta Michal Brunclík:

„Zamezíme tím vstupu teoretického třetího partnera do lokality, v níž současné sousedství města Krnova a státního archivu je velice povedené, bezkonfliktní. Dalším důvodem pak je i připravovaný projekt revitalizace Karnoly, kde minimálně v době udržitelnosti projektu není možné umístit například gastroprovozy a podobné návazné služby. Tento objekt není součástí velkého dotačního titulu, takže se v něm tyto a další možnosti otevírají.“ Kdy k odkoupení budovy dojde, není jasné. „Bude s námi jednat Úřad pro zastupování státu ve věci majetkových. Očekáváme, že v době kolem šesti měsíců se nám ozve,“ dodala Jana Koukolová Petrová.

Areál Karnoly, v němž se nachází národní kulturní památka – vzorkovna továrny na vlněné zboží Alois Larisch a synové, se do tří let promění v centrum kultury, vzdělávání a setkávání. Kromě záchrany dílny vzorkovny zde bude vybudováno zázemí pro Městské muzeum v Krnově, jemuž desítky let schází nejen stálá expozice, ale také digitalizační pracoviště a restaurátorské dílny, a své místo v areálu dostanou také multifunkční prostory určené k setkávání obyvatel.

Na projekt za 123 milionů korun se městu podařilo získat téměř 95 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a deset milionů od Moravskoslezského kraje. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Ukončení příjmu nabídek je stanoveno na 29. listopadu, ale s ohledem na velké množství dotazů uchazečů se může odsunout na pozdější termín. Výběrové řízení na zhotovitele interiérů ještě vypsáno nebylo.

Zdroj: MěÚ Krnov