KRNOV | V pátek 21. dubna 2023 v 9.30 hodin byl ohlášen požár v budově úřadu na ulici Vodní v Krnově. Jednalo se o prověřovací cvičení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, stanice Krnov.

Foto: MěÚ Krnov

Tématem cvičení byl požár, který vznikl v technické místnosti ve III. NP závadou na elektroinstalaci a následně se rozšířil na chodbu úřadu. K reálnému vykreslení situace bylo provedeno zakouření prostoru.

Po detekci požáru hlásičem kouře byla informace doručena na pult Městské policie Krnov a ohlášena na KOPIS HZS MSK. Na místo okamžitě vyjela jednotka HZS ÚO Bruntál stanice Krnov a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krnov.

Před příjezdem jednotek na místo události provedl personál úřadu evakuaci bezprostředně ohrožených osob a po příjezdu první jednotky informoval o stavu evakuace velitele zásahu. Velitel zásahu provedl průzkum, při kterém zjistil rozsah požáru, zakouření objektu a rozsah provedené evakuace. Současně s evakuací prováděly jednotky v dýchací technice hašení požáru a odvětrání prostor. Práci hasičů ztěžovala členitost objektu a prohledávání jednotlivých kancelářských prostor.

Jednalo se o utajenou akci, která měla ukázat pozitiva a negativa evakuace budovy na Vodní 1. Účelem takovýchto cvičení je navodit co nejpravdivější situaci a vyzkoušet chování všech účastníků.

Autor: Věra Vaňková, referentka bezpečnosti

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov